Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta ietvaros Latgalē noris apjomīgi būvdarbi

Latgales plānošanas reģions no 2019.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.maijam īsteno Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts ar mērķi radīt jaunus pārrobežu amatniecības produktus un pakalpojumus, kas izmantotu vietējos resursus un apmeklētāju piesaistei Latgales-Pleskavas reģionam varētu tikt reklamēti kā kopējie tūrisma produkti.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta aktivitāšu īstenošana uzlabos nepieciešamo infrastruktūras un teorētisko bāzi amatniekiem jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei 15 vietās Latvijas un Krievijas pierobežā, kas tiks reklamēti, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR.

Projekta aktivitātes “Kultūras un vēstures objektu uzlabošana tūrisma veicināšanai” ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi 6 pašvaldībās- Daugavpils pilsētā, Rēzeknes novada Lūznavā, Balvos, Dagdas novada Andrupenē, Daugavpils novada Berķenelē un Porhovā (Krievija).

Balvos, šī projekta ietvaros, nupat pabeigti Amatnieku mājas fasādes atjaunošanas darbi. Tika renovēts jumta segums un nomainīti logi, kā arī uzstādīta granulu apkures kamīnkrāsns. Papildus tam, projekta ietvaros pie atjaunotās Amatnieku mājas tika pieslēgta arī ūdensapgādes sistēma.

Amatnieku mājas atjaunošanas darbus veica SIA “Veskor”, ūdensapgādes pieslēguma izbūvi veica SIA “LVS Building” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “ArhiProf”. Kopējās būvdarbu izmaksas – 62 189,00 EUR, no kurām Programmas finansējums – 54 000,00 EUR un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums – 8 189,00 EUR.

Savukārt, Rēzeknes novada Lūznavas muižā projekta ietvaros notiek intensīvi būvniecības darbi, kur atdzims senā smēde.

Lūznavas muižas kompleksa smēdes atjaunošanas mērķis ir pasargāt ēkas konstrukcijas no tālākas degradācijas un radīt ēkā saimnieciskās darbības veikšanai piemērotus apstākļus. Atjaunotajā smēdē paredzētas dažādas amatniecības aktivitātes, kā, piemēram, vēsturiskās ekskursijas, kurās kalējs demonstrēs dzelzs kalšanu, rūdīšanu un stāstīs par dzelzs apstrādes tehnoloģijām un vēsturi, nosaucot arī kalēja amata un darba rīku latgaliskos nosaukumus. Apmeklētāji varēs arī paši ņemt dalību kalšanas procesā un liešanā no alvas. Tās būs radošās darbnīcas tūristu grupām un individuālajiem ceļotājiem, kalēja vadībā tiks izgatavoti dažādi mazo formu metāla darbi: naglas, dažādas monētas, dažādu izmēru pakavi, savukārt kāziniekiem paredzēts īpašs kalšanas rituals ar laimes pakava vai naglas izkalšanu. Kalējs nodarbosies ar mākslas priekšmetu izgatavošanu, parka instalāciju radīšanu, kā arī Lūznavas muižas interjera vēsturisko kalumu atjaunošanu.

Līdz ar smēdes darbības atjaunošanu, paplašināsies interaktīvo tūrisma piedāvājumu klāsts un tiks veicināta interesentu, sevišķi skolu jaunatnes, plūsmas palielināšanās Lūznavas muižā, kura jau savos pirmsākumos ir bijusi ievērojams kultūras centrs Latgalē.

Vairāk inforācijas par projekta gaitu Lūznavā iespējams lasīt šeit.

Tāpat, kā iepriekš vēstīja Latgales plānošanas reģions, aprīļa vidū Daugavpils novadā tika uzsākti būvniecības darbi Raiņa māja Berķenelē.

Daugavpils novada dome pēc iepirkuma konkursa ir noslēgusi būvniecības līgumu par Raiņa mājas Berķenelē klēts (šķūņa) ēkas vienkāršoto atjaunošanu ar funkcijas maiņu uz Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcu „Klēts”. Amatu darbnīcā „Klēts” 336 m2 platībā šī gada rudenī sāks iekārtot tekstildarbnīcu, kas iepazīstinās ar vilnas, kaņepju un lina diega izgatavošanu, vilnas izstrādājumu un auduma izgatavošanu, kā arī šūšanas tehnikām. Renovētājā telpā būs iekārtota arī izstāžu zāle un telpa radošām aktivitātēm.

Turpmāk, projekta ietvaros, kopā ar pārējiem projekta sadarbības partneriem: Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija un Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds tiks:

  • atjaunotas citas ēkas un iegādāts specializēts amatnieku aprīkojums jaunu amatniecības produktu radīšanai, kuru varēs izmantot gan amatnieki, gan radošo darbnīcu un meistarklašu apmeklētāji;
  • izstrādāta kopīga interneta platforma jaunu produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai un pieredzes apmaiņai;
  • organizētas apmācību sesijas amatniekiem jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai, pārrobežu radošās darbnīcas amatniekiem un mērķauditorijai, amatniecības gadatirgi Latvijā un Krievijā, rīkota starptautiska amatniecības konference.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programma finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

logo032

Kristīne Smagare, Latgales plānošanas reģiona “Crafts” projekta vadītāja, e-pasts kristine.smagare@lpr.gov.lv