LPR speciālisti piedalās Daugavpils biznesa inkubatora jauno komersantu inkubācijas programmas uzņemšanā

Divas reizes gadā LIAA Daugavpils biznesa inkubators uzņem jaunus komersantus inkubācijas atbalsta programmā. Inkubācijas atbalsta programmas mērķis ir attīstīt produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē inkubācijas atbalstu saņēmušais komersants kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu.

2. oktobrī LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā notika rudens konsultatīvās komisijas sēde, kuras rezultātā komisija izvērtēja 12 komersantu iesniegtos projektus un izvēlējas no tiem 5 perspektīvākos. Komisijas sastāvā ietilpst pieredzējuši un zinoši speciālisti no Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils Universitātes, Attīstības finanšu institūcijas “Altum”, uzņēmēji, kā arī Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs.

Foto: Egita Terēze Jonāne