LPR izsaka līdzjūtību daugavpiliešiem Genadiju Kaminski mūžībā pavadot

No tevis tik daudz bija ko gūt.

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

(K. Apškrūma)

Dziļās skumjās paziņojam, ka 11.12.2020. pāragri mūžībā aizsaukts Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Genadijs Kaminskis.

Latgales plānošanas reģiona administrācija un tā Attīstības padome izsaka visdziļāko līdzjūtību un sēro kopā ar ģimeni, piederīgajiem un draugiem.