Līvānu novads svin 20 gadu jubileju

Ar svinīgu pasākumu Līvānu novads atzīmēja 20 gadu jubileju. Novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods savā uzrunā atgādināja, ka šī gada 3.janvārī apritēja 20 gadi kopš pirmās jaunizveidotā Līvānu novada domes sēdes. Līvānu novads bija valstī otrais izveidotais novads aiz Kandavas. Jau 1999.gadā Līvānu pilsētas dome, Rožupes pagasta padome un Turku pagasta padome noslēdza vienošanos par apvienošanos Līvānu novadā. 20 gadu jubilejas pasākumā dome godināja toreizējo Līvānu pilsētas domes priekšsēdētāju Visvaldi Gercānu, toreizējo Rožupes pagasta padomes vadītāju Viktoru Kūku un toreizējo Turku pagasta padomes vadītāju Aivaru Smelceru, kā arī visus pārējos pirmās Līvānu novada domes deputātus, kuru vadībā sākās Līvānu novada attīstība.

Viens no Līvānu novada dibinātājiem, pirmais Līvānu novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Gercāns stāsta: “Par to, ka varētu veidot Līvānu novadu, nevienam nenācās nevienu īpaši pierunāt, aģitēt vai piespiest. Man agrāk, rajona padomē pārstāvot vietējās pašvaldības, regulāri nācās runāties gan ar Turku pagasta vadītāju Aivaru Smelceru, gan ar Rožupes pagasta vadītāju Viktoru Kūku. Kad valsts pieņēma virzību uz novadu veidošanu, mēs redzējām Kandavas piemēru. Manā skatījumā tas bija ļoti veiksmīgs piemērs, daudzi pagasti bija apvienojušies ar Kandavas pilsētiņu un izveidojuši nelielu, bet kompaktu pašvaldību. Man grūti pateikt, no kura nāca tā ideja, bet tad, kad mēs sākām šo tēmu pārcilāt, izrādījās, ka viedokļi sakrīt. Novadu veidošana mums visiem trim toreizējiem pašvaldību vadītājiem likās ļoti perspektīva, ļoti cerīga.”

2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Līvānu novadam pievienojās arī Sutru, Rudzātu un Jersikas pagasts. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pasākumā uzsvēra, ka pirms 20 gadiem pieņemtais lēmums bijis gudrs un pārdomāts, tas izveidojis Līvānu novadu par tādu, kuru šobrīd min kā paraugu citām Latvijas pašvaldībām.

Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā pašvaldību reformas plānā Līvānu novads iezīmēts nemainīgs, bet nākotnē ir iespējama Līvānu novada paplašināšanās. Līvānu novada dome no Vārkavas novada Rožkalnu pagasta un Upmalas pagasta, kā arī no Krustpils novada Vīpes pagasta saņēmusi iedzīvotāju parakstītus iesniegumus, kuros pausta vēlme pievienoties Līvānu novada administratīvajai teritorijai. Piemēram, no Vīpes pagasta iesniegumu parakstījuši 166 iedzīvotāji. Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova saka: “Kāpēc ir šāda vēlme? Jēkabpils novads, iespējams, nepamanīs mūsu neesamību, bet Līvānu novadam mēs varētu pievienoties. Iedzīvotāju iesniegumā izskanēja bažas, ka tādā lielā veidojumā, kāds būs Jēkabpils novads ar centru Jēkabpils pilsētā, varētu būt kādi korupcijas riski un ka pilsēta varētu turpināt attīstīties uz lauku teritoriju rēķina. Līvānu novadā viņi tādas bažas nesaskata.”

Pašvaldības darbinieku sarīkojums Līvānu novadā ir ikgadēja tradīcija, un tajā pašvaldība izsaka pateicību gan saviem sadarbības partneriem, gan darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu darbu aizvadītajā gadā. Darbinieki atzīst, ka ir patīkami saņemt novērtējumu par padarīto un ka ar savu novadu lepojas. Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolas ēkas dežurante Ināra Boļšakova saka: “Es domāju, ka Līvānu novads ir ļoti izaudzis, jo mums ir ļoti daudz skaistu vietu, kuras ir sakoptas un atjaunotas.”

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kasiere, noliktavas pārzine Irēna Briede saka: “Galvenais un svarīgākais Līvānu novadā ir cilvēki, tik tiešām tie ir cilvēki – katrs, kas strādā savā vietā kārtīgi un apzinīgi, cenšoties labi padarīt savu darbu. Tas arī ir tas virzītājspēks, kas virza visu novadu uz priekšu.”

Līvānu novada iestāžu, uzņēmumu un organizāciju kolektīvi jau pirms jubilejas pasākuma bija parūpējušies par īpašiem sveicieniem, kas tika iemūžināti video un demonstrēti sarīkojuma laikā.

Līdztekus sveicieniem, uzrunām un apbalvošanai sarīkojumā bija padomāts arī par plašu izklaides programmu. Muzikālie priekšnesumi un foto stūrītis bija tikai daļa no vakara aktivitātēm. Un, kā jau kārtīgā jubilejā, bija arī svētku torte. Pirmos gabalus grieza vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Līvānu novada domes pirmais priekšsēdētājs Visvaldis Gercāns un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Sandra Paegļkalne