Latgalē notikuši divi semināri par lietišķo etiķeti un protokolu darbā ar investīciju piesaisti

Lai veicinātu padziļinātu izpratni par lietišķās etiķetes un protokola jomas galvenajiem problēmjautājumiem (gan Latvijā, gan starptautiskajā vidē), pamatprincipu pielietošanu komunikācijā, savstarpējās attiecībās, publiskos pasākumos, sanāksmju un pasākumu organizēšanā unlomu investīsiju piesaitē, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs reģiona pašvaldību, to kapitālsabiedrību darbiniekiem un uzņēmējiem 2020. gada 12. novembrī Zoom platformā rīkoja divus informatīvus seminārus par lietišķo etiķeti un starptautisko protokolu darbā investīciju piesaistei.

Semināros tika runāts par lietišķo etiķeti un protokolu, izpratni, pielietojumu un nozīmi mūsdienās – ikdienā un profesionālajā vidē, kā arī lietišķo etiķeti saskarsmē – sasveicināšanos, iepazīšanās principiem, uzrunu formām. Komunicēšanas veidiem, sarunu tematiem (ieteicamie un aizliegtās tēmas) dažādās situācijās. Atsevišķu kultūru niansēm, dāvanām un ziedem, dāvināšanas etiķetes pamatprincipiem. Tāpat tika izskatītas tādas tēmas kā valsts simboli, to nozīme, galvenie aspekti un pielietošana. Karoga etiķete, lietišķā etiķete sarakstē – lietišķā sarakste, e-saziņa, telefoniskā saziņa. Ielūgumi, to veidi un galvenie pamatprincipi u.c.

Seminārus vadīja Mg.sc.soc., Mg.sc.pol., protokola un etiķetes eksperte, pasniedzēja Jana Trahimoviča, kurai ir daudzu gadu personīgā praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē saistībā ar protokola un etiķetes normu piemērošanu.