Līdzjūtība Renāti Šmuksti mūžībā pavadot

Latgales plānošanas reģiona administrācija un tā Attīstības padome izsaka līdzjūtību Līvānu novada pašvaldībai zaudējot ilggadēju, zinošu un ļoti pieredzējušu darbinieci, dzīvi mīlošu cilvēku, atsaucīgu un sirsnīgu kolēģi – Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomnieci juridiskajos jautājumos Renāti Šmuksti.
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem ….