LIAA aicināja sadarbības partnerus uz tiešsaistes tikšanos

Šī gada 10.decembrī no plkst.15:00 Rīga līdz plkst. 17:00 (GMT+2) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīkoja tiešsaistes tikšanās pasākumu diasporai ar LIAA.

(LIAA) direktors Kaspars Rožkalns sniedza atskaiti par LIAA 2020.gada aktivitātēm un rezultātiem, LIAA darbības stratēģiju turpmākiem gadiem.

Tiešsaistes pasākumā piedalījās diasporas pārstāvji no dažādām pasaules valstīm (Austrālijas, Kanādas, Eiropas un Āzijas valstīm), Latvijas institūciju pārstāvji, VARAM un plānošanas reģionu remigrācijas koordinatori. 

LIAA piedāvāja sadarbības iespējas ar diasporu 2021.gadā. Raisījās neliela diskusija un tika nolemts, ka diaspora iesniegs savus komentārus rūpīgāk iepazīstoties ar LIAA stratēģiju.