Lepojamies par saviem kolēģiem


Žurnāla A12 jaunajā numurā lasiet ko Līgosvētki nozīmē Sarmite Teivane, Daugavpils Folk Song and Dance Group “SVATRA”” vadītājai un Latgales plānošanas reģions projektu īstenotājai, kā arī:
• Kā pandēmija ietekmējusi tūrisma un viesmīlības nozari un kā pārciest krīzi – speciālista Andra Klepera skatījums;
• Ko ārkārtas situācijas dēļ bija spiesta darīt zemnieku saimniecība “Lukstiņmājas” Rēzeknes novadā;
• Kā dzīvo mūsējie Bergenā – latviešu biedrības “Bergausis” aktivitātes;
• Literātes Ligijas Purinašas, mūziķes Ilzes Grēveles-Skaraines un mākslinieka Aivja Pīzeļa atziņas;
• Ko arheoloģe Ilze Loze atradusi Lubānā?
• Zināmais un nezināmais par Latgales mazpilsētu Dagdu, un citi stāsti.
Lasiet un uzziniet – par latgaliešiem Latgalē un ārpusē. Sirsnīgi un patiesi iedvesmojoši.

Tiekamies žurnāla lappusēs!