Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Programma nodrošina iespēju remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Lai pieteiktos mācībām sazinies ar kādu no Projekta iesniedzējiem. Informācija sadaļā – sludinājums.

Nr.p.k.Projekta iesniedzējsProjekta nosaukumsSludinājums
1.SIA “Mensarius”Latviešu valodas kursi remigrantiempdfSludinājums
2.Ventspils augstskolaLatviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigrantiem

un viņu ģimenes locekļiem

pdfSludinājums
3.SIA “POLYGLOT”Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiempdfSludinājums-LV

pdfSludinājums-RUS

4.Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”Latviešu valoda remigrantiemSludinājums