Latgales zoodārzs ir uz lielu pārmaiņu sliekšņa

Šobrīd Latgales zoodārzs ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta atbalstu vienlaikus īsteno trīs nozīmīgus projektus, kuru mērķis ir blakus esošās ūdenskrātuves – mitrāja bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas saglabāšana. Papildu ieguvums vienā no šiem projektiem, kas tiek īstenots pārrobežu sadarbības ietvaros ar Anīkšču reģionālo parku, būs teritorijas labiekārtošana.

Lai gan pēdējos gados Latgales zoodārzs ir veicis apjomīgu darbu, lai uzlabotu iekštelpas un apkārtējo teritoriju, daudziem elementiem joprojām ir nepieciešama atjaunināšana. Nepieciešams demontēt veco asfalta segumu, uzstādīt jaunu žogu, ierīkot apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas un veikt citus darbus. Tas viss ļaus izveidot arī ērtu pieeju “purva takai”, kas nākotnē paradīsies ūdenskrātuves teritorijā.

Projektu īstenošana ir saistīta ar daudzām grūtībām, tostarp precīzu finanšu resursu un ietekmes uz purva floras un faunas bioloģisko vidi analīzi, kas noteikti ietekmē projekta norises tempu. Pārrobežu sadarbības projektu ar Lietuvu pilsētas dome jau ir apstiprinājusi, taču konkurss par darbu veikšanu, visticamāk, tiks izsludināts tikai šī gada beigās ziemas perioda laika apstākļu dēļ.

Tikmēr Latgales zoodārzs turpina darbu pie savu iemītnieku dzīves apstākļu un apmeklētāju ērtību uzlabošanas. Tāpēc paviesoties pie eksotiskiem un vienkārši interesantiem dzīvniekiem tiek aicināti gan bērni, gan pieaugušie dabas mīļotāji.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.