Latgales Uzņēmēju gada balvai pieteikti teju 60 pieteikumi

Lai apzinātu un godinātu Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, kā arī popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē, jau sesto gadu rudenī Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs ar LPR Attīstības padomes atbalstu organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’.

Līdz 21.oktobrim tiesības izvirzīt pretendentus konkursam “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020” bija jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai. Mēneša laikā LPR Latgales uzņēmējdarbības centrā tika iesniegti 56 pieteikumi. Aktīvākie pretendentu iesniedzēji bija pašavaldības un to iestādes, kas kopā iesniedza 46 pieteikumus. Septiņus pretendentus izvirzīja prīvatpersonas.

“Šis konkurss dod mums – pašvaldībām, reģionam labāk iepazīt savus uzņēmējus, īpaši tādās nominācijās kā Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Gada jaunais komersants, Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Ne reti esmu dzirdējis atsauksmes par darba devējiem, kas saviem darbiniekiem nodrošina ne tikai atbilstošu atalgojumu, bet sniedz arī papildus atbalstu ārpus darba attiecībām – veselības aprūpē, nodarbināto apmācībā, brīvā laika pasākumu organizēšana – daudz vairāk, kā to prasa darba likumdošana. Ļoti gaidām šo uzņēmumu pieteikumus konkursa nominācijā Sociāli atbildīgs uzņēmums”, norāda LPR Attīstības padomes un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus 6 nominācijās. Visaktīvāk pretendenti tika iesniegti nominācijās GADA AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS – 15 pieteikumi (2 SIA, 2 Z/s, 2 IK un 9 fiziskās personas) un JAUNAIS TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS – 13 pieteikumi (7 SIA, 5 fiziskās personas un 1 biedrība). Pa 8 pieteikumiem iesniegts nominācijās GADA UZŅĒMĪGĀKAIS REMIGRANTS LATGALĒ (5 SIA un 3 fiziskās personas) un GADA INOVĀCIJA  (7 SIA un 1 A/S). Savukārt, pa 6 pieteikumiem saņemti iesniegumi nominācijās GADA JAUNAIS KOMERSANTS (4 SIA, 1 IK un 1 Z/s) un GADA SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS (5 SIA un 1 fiziskā persona).

Pieteikumus tuvākajā laikā izvērtēs espertu komisija. Balvas uzvarētāji tiks godināti Latgales pašvaldībās valsts svētku laikā novembrī.

Datus apkopoja: Boriss Varlamovs, Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības konsultants, e-pasts: boriss.varlamovs@lpr.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv