Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties uz apmācībām ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējiem

Latgales plānošanas reģions organizē bezmaksas apmācības pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem un ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Apmācību mērķis ir nodrošināt kapacitātes stiprināšanu  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības jomā. Apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja ne tikai padziļināt savas zināšanas, bet arī dalīties pieredzē par jautājumiem, kas skar ūdenssaimniecības iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu. Pēc apmācībām katram dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums par dalību apmācību programmā.

Kopējais apmācību ilgums- 4 dienas (32 stundu apmācību programma).

12.-13.augusts, 2020 – Daugavpilī

19.-20.augusts, 2020 – Rēzeknē

Apmācību tēmas: Aktualitātes ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā, labās prakses piemēri. Patēriņa datu savākšanas un tālāknodošanas sistēmas. Zudumu noteikšanas metodes un aprīkojums, procesa organizācijas piemēri. Kanalizācijas patēriņa skaitītāji. Kanalizācijas sistēmu optimizācija. Energoefektivitātes paaugstināšana. Ūdens un kanalizācijas ēku pieslēgumu veikšanas teorētiskie un praktiskie aspekti.

Pieteikšanās apmācībām notiek līdz 05. augustam, izmantojot tiešsaiti: forms.gle/JmYYQcDkmxaPrzHY7

Pirms apmācībām  katram dalībniekam tiks izsūtīta uz e-pastu darba kārtība katrai apmācību dienai.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi!

Vairāk informācijas pa telefonu +37128352225 vai e-pastu natalija.kurakina@lpr.gov.lv.