Latgales mazākumtautību pārstāvjus aicina piedalīties aptaujā

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību pārstāvjus aicina piedalīties aptaujā par esošo sabiedrisko aktivitāti, līdzdalību un savstarpējo sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Aptauju iespējams aizpildīt latviešu un krievu valodās.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti sagatavojot Dienvidlatgales mazākumtautību sadarbības un attīstības “Ceļu karti”.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Aktivitātes notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas noslēgtais līdzdarbības līgums “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr.2.5-8-26).

DNVOAC koordinators, Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars@nvoc.lv