Latgalē uzsāktas speciālistu apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Latgales plānošanas regions uzsāk apmācību ciklu valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi” un “Kalupe” darbiniekiem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācības notiek projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Apmācību galvenās tēmas:

  • Deinstitucionalizācijas procesa pamatprincipi, personu drošība un tiesību aizsardzība.
  • Seksualitāte un reproduktīvā veselība un tiesības.
  • Uz personu vērstās domāšanas metodes un starpprofesionālā sadarbība.
  • Saskarsmes prasmju attīstība.
  • Atbalsta sniegšana patstāvīgas dzīves prasmju apgūšanai (par metodēm, ar kurām par norādītajām jomām var atbalstīt/iemācīt personas ar GRT).

Apmācības nodrošina biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” speciālisti Māris Grāvis un Ieva Krusta, kam ir liela pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā ar GRT.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv