Latgalē notika speciālistu apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Noslēdzās Latgales plānošanas regiona rīkotās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi” un “Kalupe” darbiniekiem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācības notika projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, un tajās piedalījās 25 sociālās aprūpes centru speciālisti.

Četru dienu laikā biedrības “Rīgas rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis un izpilddirektore Ieva Krusta dalījās savā ikdienas darba pieredzē un praktiskajos padomos gan strādājot ar personām ar GRT, gan sadarbojoties ar kolēģiem. Biedrības struktūrvienībās – grupu dzīvokļos, specializētajās darbnīcās, dienas atbalsta centros jau 20 gadu garumā cilvēkiem ar GRT tiek sniegts nepieciešamais atbalsts patstāvīgai dzīvei. Dzīve ar atbalstu dzīvesvietā savā pašvaldībā ir arī to institūciju klientu nākotne, kuri drīzumā gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros visa Latvijā, arī Latgales pašvaldībās šobrīd veido grupu dzīvokļus, dienas aprūpes centrus un citus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumi jau ir pieejami Daugavpils novada, Ilūkstes novada un Ludzas novada pašvaldībās. Savukārt Ilūkstes novadā, Pašulienē drīzumā sāks nodrošināt arī grupu dzīvokļa pakalpojumu cilvēkiem ar GRT.

Ievērojot visas piesardzības normas, apmācības tika rīkotas Zoom platormā, kas nekādā veidā neietekmēja dalībnieku aktīvo iesaistīšanos mācību procesā. Kāds no sociāliem darbiniekiem atzīmēja, ka labrāt pārņemtu ideju par klientu saukšanu par dalībniekiem. Šāda pieeja pakalpojumu sniegšanā pārņemta no Zviedrijas pieredzes un ienes būtiskas izmaiņas savstarpējās attiecībās, kad klients vairs nav tikai tas, kurš tiek aprūpēts, bet tas, kurš iesaistās un dot savu pienesumu kopīgai lietai. Apmācību dalībnieki arī pauda bažas par Latgales darba tirgus pieejamību personām ar GRT, kas ir daudz ierobežotāks nekā Rīgā. Tika runāts arī par seksualitāti un atkarībām, kas joprojām ir diezgan sarežģītas, bet ļoti aktuālās tēmas.

Valsts sociālās aprūpes centru darbinieki savā ikdienā sniedz saviem klientiem pakalpojumus, kas palīdz veidot izpratni par dzīvi sabiedrībā, apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, un sniedz atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas un vidē pieejamos resursus. Deinstitucionalizācijas projekta relizācijas gaitā aizvien vairāk cilvēku, kuru veselības stāvoklis to atļauj, varēs izvēlēties uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv