Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā cilvēkus ar invaliditāti

Lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu kvalitāti, Labklājības ministrija veic aptauju par vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību personas mājoklī.
Aptaujas mērķis ir identificēt tās grūtības, ar kurām visbiežāk saskaras cilvēki ar kustību traucējumiem, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas, līdz ar to apgrūtināta piekļuve valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darba tirgum.
Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti sociālās iekļaušanas politikas attīstībai un investīciju piesaistei personu ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanai.
Jūsu viedoklis ir svarīgs!