Latgales programmas ietvaros Krāslavā degradēto linu fabrikas teritoriju pārveido par modernu infrastruktūras objektu

Trešdien, 15. jūlijā, Krāslavas novadu apmeklēja LR Finanšu ministrs Jānis Reirs. Ministram, Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem un citiem interesentiem bija iespējams iepazīties ar ERAF projekta „Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” darbu gaitu. Šobrīd bijušās Krāslavas linu fabrikas teritorija, ar Latgales plānošanas reģiona īstenotās Latgales attīstības programmas atbalstu pilnībā pārbūvēta un atdzīvināta, Indras ielā top vērienīga ražošanas teritorija. Jaunuzbūvētais objekts sastāv no jaunbūvējamas rūpnieciskās ražošanas ēkas 682 m2 un zemesgabala 2096 m2 platībā.

Darbs pie Latgales attīstības programmas izstrādes aizākās jau 2014. gadā, kad Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) strādāja pie projektu ideju apkopošanas un izstrādes, apzinot vajadzības un nepieciešamos rīkus attīstības veicināšanai. Pašvaldību projektu idejas, tai skaitā Krāslavas novada redzējums par bijušās linu fabrikas degradētās teritorijas revitalizāciju uzņēmējdarbības attīstībai, tika apkopotas un apstiprinātas kā Latgales attīstības programma 2010. – 2021. gadam pielikums. Pašvaldību projektiem piešķirtais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 52, 2 milj. euro.

Programmas ietvaros darbs jau noslēdzies vai arī vēl turpinās  Alūksnes novadā, Krāslavas novadā, Preiļu novadā, Daugavpils novadā, Rēzeknes novadā , Rēzeknē un citviet Latgalē.

Mēs kā Latgales plānošanas reģions apzināmies, ka uzņēmējdarbības vides pilnveidošana ir kompleksu savstarpēji saistītu pasākumu kopums. Turklāt lielākā daļa pasākumu prasa arī laiku, piemēram, pašlaik Krāslavā un citās pašvaldības sakārtoto uzņēmējiem pieprasīto infrastruktūru Latgales attīstības programmas finansējuma ietvaros, par ko ar valdību un VARAM tika strādāts kopā no 2014. gada. Reģionā uzņēmējiem jau trīs gadus pieejams Latgales speciālās ekonomiskās zonas atbalsts, par ko esam cīnījušies vairākus gadus. Arī pašlaik nestāvam uz vietas un izstrādājam jaunus pasākumus reģiona uzņēmēju atbalstam, kam ir nepieciešami jaunas grantu programmas topošajiem un esošajiem uzņēmumiem”, norāda Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Krāslavas novada domes ERAF projekts „Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” tiek īstenots sadarbībā ar Daugavpils novada domi un SIA „Krāslavas nami”. Projekta mērķis ir Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Daugavpils novada industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros Indras ielā 32 un Indras ielā 42 tikuši veikti teritorijas sanācijas pasākumi, lai atjaunotu piesārņotās zemes augšējo slāni no bijušās ražošanas atkritumiem. Projekta ietvaros ir  izbūvēti jauni piebraucamie ceļi pa Indras ražošanas zonu, izbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma, nodrošināta elektroapgāde, kā arī pilnībā pārbūvēta Indras iela un izbūvēts ielas apgaismojums visā tās garumā.

Otra ERAF projekta „Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta” ietvaros Indras ielā 32, Krāslavā šogad tika uzbūvētas 3 jaunas ražošanas ēkas (~683 m2 katra) ar konteinera tipa katliem, nodrošināta ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve un piebraucamais ceļš.

Abu projektu īstenošanas laikā pašvaldība organizējusi atklātas izsoles par Indras ražošanas zonas atjaunotās teritorijas (tās daļu) un ēku nomas tiesībām, lai sniegtu atklātu un caurskatāmu iespēju uzņēmējiem attīstīt savu ražošanu vai pakalpojumu nozari Krāslavā.

Projektu ietvaros izveidota uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīga vide, lai piesaistītu ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kuri ir spējīgi ieguldīt privātās investīcijas savas uzņēmējdarbības attīstībai un radīt jaunas darba vietas Krāslavā.

Informāciju apkopoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv