Konkurss vidusskolēniem. Balvā 1000 EUR

Konkurss vidusskolēniem “VIENA DIENA MANĀ MŪŽĀ”

Aicinām 9.‒12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā, iejūtoties jaunā žurnālista lomā un izveidojot īsu stāstu par vienu dienu kāda īpaša cilvēka mūžā.

Konkursa uzdevums

Sagatavot rakstu, domrakstu, eseju, videosižetu vai audiosižetu, iejūtoties jaunā žurnālista lomā un sagatavojot īsu stāstu par vienu dienu kāda īpaša cilvēka dzīvē, parādot šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo – par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kas viņam garšo, kādi ir viņa sapņi u. tml.

Cilvēkam, par ko tiek veidots stāsts, jāpārstāv kāda no šīm grupām:

 • cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte* (FT);
 • ārpusģimenes aprūpē esoši vai bijuši bērni.

Galvenais priekšnoteikums ir parādīt šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo – par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kas viņam garšo, kādi ir viņa sapņi, mērķi un tamlīdzīgi, – un atainojot, kā šis cilvēks var iesaistīties sev svarīgās aktivitātēs un būt daļa no sabiedrības.

* Mērķa grupā tiek iekļauti bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte funkcionālu traucējumu (redzes, dzirdes, kustību, garīgās attīstības, psihiskās vai vispārējās saslimšanas) dēļ.

Radošie norādījumi

Darbi konkursam jānosūta uz e-pastu vienadiena@lm.gov.lv līdz 28.02.2020., norādot:

 • autora vai autoru kolektīva vārdu(-us), uzvārdu(-us);
 • klasi (ja autoru kolektīvs ir pārstāvēts no dažādām klasēm, jānorāda katra pārstāvētā klase);
 • skolotāja vārdu, uzvārdu, ja darbu iesniedz klase vai skolotājs vada autoru kolektīva darbu;
 • skolas pilnu nosaukumu;
 • kontakttālruni un e-pasta adresi.

Darbu formātam jābūt tādam, lai to būtu iespējams publicēt interneta vietnē:

 • teksta materiāls līdz 2000 vārdiem;
 • audio un/vai video formāta materiāla garums līdz 7 min;
 • fotomateriāls līdz 30 fotoattēliem;
 • maksimālais kopējais faila apjoms nedrīkst pārsniegt 30 MB.

Balsošana

Konkursa darbu vērtēšanas pirmais posms notiks no 02.03.2020. līdz 20.03.2020., kad žūrija divās kārtās atlasīs 10 labākos darbus, ko nodot publiskai balsošanai.

Publiskā balsošana par 10 konkursa darbiem notiks tīmekļvietnē www.cilveksnevisdiagnoze.lv no 23.03.2020. līdz 29.03.2020.

Uzvarētāji tiks paziņoti 31.03.2020. tīmekļvietnē www.cilveksnevisdiagnoze.lv.

Konkursa balvu fonds 

 1. vietas ieguvējam – naudas balva 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
 2. vietas ieguvējam – naudas balva 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
 3. vietas ieguvējam – naudas balva 200 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Trīs veicināšanas balvas, katra 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Papildu materiāli 

Papildu izglītojoši materiāli par deinstitucionalizācijas projektu, kā arī par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošu vai bijušu bērnu integrēšanu sabiedrībā atrodami tīmekļa vietnē www.cilveksnevisdiagnoze.lv.

Papildu informācija: Indra Ēķe-Začeste, Nords Porter Novelli Projektu vadītāja, Tālr. +371 26105225; Brīvības iela 40‒34; Rīga, Latvija, LV-1050; www.porternovelli.lv