Eiropas Komisija uzsāk jaunatnes nodarbinātības atbalstu — tiltu uz darbvietām nākamajai paaudzei

Jauniešu nodarbinātība Eiropā

Jauniešu nodarbinātība Eiropā

trešdien, 3.jūlijā, Eiropas Komisija rīkojas, lai jauniešiem dotu visas iespējas pilnībā atraisīt savu potenciālu veidot ES nākotni un tikt uz augšu zaļajā un digitālajā pārejā. Koronavīrusa pandēmija ir pastiprinājusi grūtības, ar kādām daudzi jaunieši saskaras darba tirgū. Mums jārīkojas ātri. Ir pienācis laiks rūpēties par nākamo paaudzi. Komisija izmanto izdevību, lai ES jaunatnes un nodarbinātības politikā integrētu zaļo un digitālo pāreju. Ar NextGenerationEU un nākamo ES budžetu Komisija jau ierosināja nozīmīgas iespējas jauniešu nodarbinātībai sniegt ES finansējumu. Tagad dalībvalstīm šie ieguldījumi jānosaka par prioritāti. Jaunatnes nodarbinātības atbalstam būtu jātērē vismaz 22 miljardi eiro.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos, atbildīgs par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis: “Šobrīd, krīzes laikā, svarīgāk nekā jebkad iepriekš ir palīdzēt Eiropas jaunajai paaudzei veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Mūsu priekšlikumos ir konkrēti risinājumi kā nodrošināt jauniešu profesionālo izaugsmi, tai skaitā tas, kāds Eiropas Savienības finansējums ir pieejams, lai dalībvalstis varētu palielināt jaunatnes nodarbinātību. Investējot jauniešos šodien, mēs veidojam konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu darba tirgu nākotnē.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits: Ir pienācis laiks beidzot reformēt atbalsta pasākumus, kādus piedāvājam jauniešiem. Mūsu pienākums pret miljoniem absolventu un pret tiem, kuri darba tirgū sper pirmos soļus, ir mobilizēt visu iespējamo atbalstu. Mūsu jaunieši ir pelnījuši, lai viņiem būtu dotas visas iespējas pilnībā attīstīt savu potenciālu.

Jaunatnes nodarbinātības atbalsts — tilts uz darbvietām nākamajai paaudzei

Jaunatnes nodarbinātības atbalsta paketes pamatā ir zemāk norādītie četri atzari, kas kopā ir kā tilts uz darbvietām nākamajai paaudzei.

  • 2013. gadā ES ieviesa Garantiju jauniešiem, un kopš tā laika vairāk nekā 24 miljoniem jauniešu ir bijis bruģēts ceļš uz darba tirgu. Komisijas priekšlikumā par Padomes ieteikumu par tiltu uz darbvietām Garantija jauniešiem tiek nostiprināta un tiek radītas iespējas ietvert vairāk jauniešu visā Eiropā, kuriem ir mazas izredzes. Šī garantija tagad ir paredzēta 15–29 gadus veciem jauniešiem. Ieteikumā joprojām ir spēkā solījums, ka tie, kas pieteikušies dalībai Garantijā jauniešiem, četru mēnešu laikā saņems darba, izglītības, māceklības vai prakses piedāvājumu. “Tilts uz darbvietām” būs iekļaujošāks, lai novērstu jebkādu diskrimināciju, un plašāk aptvers grupas ar mazākām izredzēm, piemēram, jauniešus, kas pieder pie rasiskām un etniskām minoritātēm, kam ir invaliditāte vai kas dzīvo laukos, nomaļās vietās vai nelabvēlīgās pilsētas teritorijās. Tiks ņemtas vērā uzņēmumu vajadzības, nodrošinot nepieciešamās prasmes, it īpaši tās, kas vajadzīgas zaļajai un digitālajai pārejai, un īsus sagatavošanas kursus. Priekšlikums paredz arī pielāgotas konsultācijas, norādījumus un mentorēšanu.
  •  Komisijas ierosinātā Padomes ieteikuma par profesionālo izglītību un apmācību mērķis ir modernizēt sistēmas, padarīt tās tīkamākas, elastīgākas un pielāgot digitālajai un zaļajai ekonomikai. Pateicoties elastīgākai, uz izglītojamo vērstai profesionālajai izglītībai un apmācībai, jaunieši būs sagatavoti pirmajai darbvietai un būs vairāk pieaugušo, kuri spēs tikt uz augšu vai mainīt karjeru. Profesionālās izglītības un apmācības sniedzēji varēs kļūt par profesionālās izglītības un apmācības izcilības centriem, reizē atbalstot daudzveidību un iekļautību.
  •  Gan darba devēji, gan jaunieši būs ieguvēji no jauna impulsa māceklībai, un tādejādi dažādām nozarēm tiks piedāvāts kvalificēts darbaspēks. Vairāk nekā 900 000 prakses vietas ir nodrošinājusi Eiropas Māceklību alianse. Atjaunotā alianse sekmēs nacionālu koalīciju veidošanu, atbalstīs MVU un pastiprinās sociālo partneru — arodbiedrību un darba devēju organizāciju — iesaisti. Mērķis ir uzturēt māceklības piedāvājumus tagad, jo mācekļi, kurus apmācām tagad, pēc dažiem gadiem būs augstprasmīgi darba ņēmēji.
  •  Citi jaunatnes nodarbinātības pasākumi ietver nodarbinātības un jaunuzņēmumu stimulus īstermiņā un kapacitātes veidošanu, jauno uzņēmēju tīklus un starpuzņēmumu apmācības centrus vidējā termiņā.

Sīkāk par katru no šiem pasākumiem var izlasīt jautājumu un atbilžu dokumentā.

Komisija mudina dalībvalstis palielināt jaunatnes nodarbinātības atbalstu, liekot lietā nozīmīgo finansējumu, kāds pieejams no NextGenerationEU un nākamā ES budžeta. Piemēram, ES var palīdzēt finansēt:

  • uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas un aizdevumus jaunajiem uzņēmējiem, mentorēšanas shēmas un uzņēmējdarbības inkubatorus;
  • atlaides MVU, kuri pieņem darbā mācekļus;
  • mācību kursus, kuros iemāca jaunas prasmes, kas vajadzīgas darba tirgū;
  • valsts nodarbinātības dienestu spēju veidošanu;
  • karjeras vadības apmācību formālajā izglītībā;
  • ieguldījumus digitālās mācīšanās infrastruktūrā un tehnoloģijās.

Konteksts

Pēc globālās finanšu krīzes 2008. gadā jauniešu bezdarba līmenis palielinājās: 2008. gadā tas bija 16,0 %, bet 2013. gadā bija paaugstinājies līdz veseliem 24,4 %. Kopš tā laika tas ir krities, īsi pirms pandēmijas noslīdot līdz viszemākajam rādītājam 14,9 %. Lai nu kā, jauniešu bezdarbs vienmēr ir bijis divreiz augstāks nekā vispārējais bezdarbs. Jaunākie skaitļi liecina, ka 2020. gada aprīlī visā Eiropas Savienībā bez darba bija 15,4 % jauniešu. Nu daudzi baidās, ka pavisam drīz droši vien būs jauns kāpums.

Lai varētu veikt reformas, kas ierosinātas ar šodien pieteiktajām iniciatīvām, dalībvalstīm ir pieejams ievērojams ES finansējums. Nozīmīgs ES finanšu resurss, kas palīdzēs īstenot jaunatnes nodarbinātības atbalsta pasākumus, būs Eiropas Sociālais fonds Plus. Eiropas atveseļošanas plānā papildu finansiālo atbalstu jaunatnes nodarbinātībai sniegs Atveseļošanas un noturības mehānisms un REACT-EU.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par jaunatnes nodarbinātības atbalstu — tiltu uz darbvietām nākamajai paaudzeiMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus

Faktu lapa par jaunatnes nodarbinātības atbalstu

Paziņojums par jaunatnes nodarbinātības atbalstu — tiltu uz darbvietām nākamajai paaudzei

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam “Tilts uz nodarbinātību — Garantijas jauniešiem stiprināšana”

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par profesionālo izglītību un apmācību

Faktu lapa par profesionālo izglītību un apmācību

Sekojiet Valdim Dombrovskim (link is external) un Nikolā Šmitam (link is external) vietnē Twitter.

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas e-jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību.