KKF pieņemam pieteikumus 2020. gada konkursos

Līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”
Līdz 2020. gada 31. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 27.01.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus:

Iesniedzot projektu pieteikumus ar elektroniski drošo parakstu, lūgums ņemt vērā:
1) e-pastā obligāti ir jānorāda nozare (vai attiecīgā mērķprogramma), iesniedzējs un projekta nosaukums;
2) sūtītajā e-pastā nav atsevišķi jāpievieno tie paši dokumenti, kas ir e-dokumentā, citos formātos, jo vērā tiek ņemts un saglabāts tikai ar elektroniski drošo parakstu parakstītais dokuments – projekta pieteikums;
3) lai varētu korekti pārbaudīt un saglabāt projekta pieteikumu, visai tā dokumentācijai jābūt vienā e-doc failā kā vienotam dokumentam.