Ir zināmi 2020.gada Goda nominācijas konkursa “Augsim Latvijai” laureāti un to vidū Kārsavas novada mazpulcēni!

Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā. Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā.

Goda nomināciju ieguvusi Ārija Ģērmana no Mežvidu mazpulka “Cielaviņa”. Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītāja Janīna Širina, meitene mazpulkā ir darbojusies ļoti ilgu laika posmu – ar aktīviem un mazāk aktīviem periodiem. Viņa ir izstrādājusi individuālos projektus, piedalījusies Mazpulku rīkotajos semināros un konferencēs, kā arī vietēja mēroga pasākumos. Pēdējā gada laikā Ārija ir pievērsusies vides tēmai, kas šobrīd ir īpaši aktuāla. Viņu raksturo vārds “atbildība”: atbildība par to, ko tu dari, un par to, kas tev uzticēts.

Goda nomināciju ieguvusi Agnese Skangale no 518. Salnavas mazpulka. Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītāja Janīna Ļubka, Agnese mazpulkā ir darbojusies ļoti ilgu laika posmu – ar aktīviem un mazāk aktīviem periodiem. Viņa ir izstrādājusi individuālos projektus, piedalījusies Mazpulku rīkotajos semināros un konferencēs, kā arī vietēja mēroga pasākumos. Pēdējā gada laikā Ārija ir pievērsusies vides tēmai, kas šobrīd ir īpaši aktuāla. Viņu raksturo vārds “atbildība”: atbildība par to, ko tu dari, un par to, kas tev uzticēts.

Konkursa mērķi ir sekmēt bērnu un jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem un atbildīgiem demokrātiskas sabiedrības locekļiem, uzsverot darba, uzdrīkstēšanās prasmju un attīstību veicinošas sacensības nozīmīgumu un attīstīt bērnos un jauniešos piederības sajūtu Latvijai un Latvijas Mazpulkiem.

Zane Šteinberga, biedrības projektu un mediju koordinatore, mob.tel. +371 29108582, e-pasts: steinberga.zane@gmail.com