Kā palīdzēt skolēnam remigrantam iejusties jaunajā vidē?

27.oktobrī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs projekta “Iedot roku” ietvaros rīkoja jau 2. moduli pedagogiem  “Kā palīdzēt skolēnam iejusties jaunajā vidē”. Nodarbība  notika tiešsaistē, platformā ZOOM, kuras laikā dalībnieki iepazinās ar Rīgas Pļavnieku pamatskolas pieredzi.

Par atbalsta sniegšanu un mācību procesa nodrošināšanu jauniebraucējiem dalījās pieredzē Arita Līpenīte, Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktores vietniece. Ko darīt, ja klasē ir skolēns jauniebraucējs? Skolotājs un dokumentācija, ja klasē ir skolēns jauniebraucējs. Tika apskatīti ikdienas mācību procesa aktuālie jautājumi, lai sekmētu skolēnu jauniebraucēju iekļaušanos mācību procesā.

Par atbalsta sistēmas lomu un efektivitāti stāstīja Māra Abricka-Priedīte, Rīgas Pļavnieku pamatskolas logopēde. Tik runāts par skolēna, skolēna vecāka, skolotāja, skolas vadības un atbalsta personāla lomu, lai sekmētu skolēnu jauniebraucēju iekļaušanos mācību procesā.

Savukārt par to, kā individuāli strādāt ar jauniebraucējiem ikdienas mācību procesā dalījās savā pieredzē Ramona Poga, Rīgas Pļavnieku pamatskolas pedagogs. Ar ko sākt nodarbības, atgādņu un darba lapu veidošana SymWriterkā palīdzēt jauniebraucējiem mācību stundas laikā; individuāla atbalsta sniegšanas metodes skolēniem – jauniebraucējiem, pedagoga palīga pieredze darbā ar jauniebraucējiem –atgādņu veidošana, uc.

Sekojiet līdzi informācijai RIIMC mājas lapā: www.riimc.lv.

Pārējie projekta moduļi notiks: 04.11., 24.11.(pedagogiem), 25.11. (vadība), 08.12.

Kontaktinformācija: Kitija Čipāne, projekta vadītāja, tel. 67105546, e-pasts: kitija.cipane@riga.lv.