VARAM ministrs Juris Pūce apmeklē Līvānu novadu un Latgales SEZ uzņēmumu

Trešdien, 15.jūlijā, reģionālajā vizītē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce apmeklēja Līvānu novadu. Tās ietvaros ministram notika tikšanās ar pašvaldības vadību un novada pagastu valdēm, kā arī industriālās teritorijas apmeklējums un tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, lai iepazītos ar Eiropas Savienības (ES) fondu programmu ietvaros realizētajiem projektiem.

Vizītes sākumā ministrs tikās ar Līvānu novada domes vadību, kur pārrunāja pašvaldībai nozīmīgus jautājumus, kas saistīti ar valsts aizdevumu programmu pašvaldībām, pieejamo ES fondu finansējumu ekonomikas sildīšanai reģionos un citas aktualitātes.

Tikšanās laikā Juris Pūce Ministru kabineta vārdā Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam pasniedza Atzinības rakstu par ilggadēju un rezultatīvu darbu pašvaldību attīstības jautājumos un ieguldījumu Līvānu novada izveidē un tā attīstībā!
Latgales plānošanas reģions sveic  Līvānu novada domes priekšsēdētāju ar saņemto augsto darba novērtējumu!

Lai tuvāk iepazītos ar ES fondu programmu ietvaros realizētajiem pašvaldības projektiem, ministrs apmeklēja Latgales speciālās ekonomikas zonā (Latgales SEZ) ietilpstošajā Līvānu industriālajā teritorijā esošo optiskās šķiedras augsto tehnoloģiju  SIA “Light Guide Optics International” uzņēmuma ražotni un tikās ar tā vadību. Līvānu novada uzņēmēji aktīvi izmanto atbalstu, ko sniedz Latgales SEZ (SEZ kapitālsabiedrības var pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem līdz pat 80% no uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa, kā arī iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem par ieguldījumiem algu izmaksās jaunās darba vietās). Uzņēmums uzskatāms ne tikai par Līvānu, bet arī visas Latvijas veiksmes stāstu, ierindojoties Latvijas straujāk augošo un arī vērtīgāko uzņēmumu rindās. Uzņēmums šobrīd nodarbina ap 200 strādājošo. Kopš Latgales SEZ izveides VARAM tikai Līvānu novadā vien ir saskaņojusi četrus lēmumprojektus par Latgales SEZ iekļaujamās teritorijās, kā rezultātā Latgales SEZ statuss piešķirts četriem uzņēmumiem.

Kā vizītes laikā atzina Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja un Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina – Tabūne: “SIA “Light Guide Optics International” šobrīd īsteno divus ieguldījumu projektus, kuru laikā jau sasniegti pirmie rezultāti – optisko šķiedru ražošanas iecirknis pārcelts uz jaunām, modernām telpām, būtiski palielinātas ražošanas jaudas, izveidots jauns medicīnas kūļu ražošanas iecirknis un uzsākta jaunu produktu – asinsvadu ārstniecībai paredzētu optisko šķiedru katetru ražošana. Izveidoti vairāki desmiti jaunu darba vietu. Taču straujā attīstība te neapstājas. Tagad izstrādāts jauns ieguldījumu projekts, kura mērķis ir palielināt medicīnas produktu ražošanas jaudas un uzņēmumam padomā aizvien jaunas attīstības idejas. Lepojamies ar šādiem uzņēmējiem “.

Pateicoties ES fondu finansējumam, Līvānu pašvaldība īsteno vai jau ir pabeigusi vairākus projektus, kas paredz ieguldījumus publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā teritorijā. Projektu rezultātā kopējais radīto darbavietu skaits sasniegs ap 130, piesaistīto nefinanšu investīciju apjoms – ap 8 milj. EUR. Novads īstenojis arī pašvaldības ēku pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, panākot enerģijas patēriņa samazinājumu un siltumnīcefekta gāzu (CO2) samazinājumu ēku apsaimniekošanā. Pašlaik pašvaldība īsteno projektu, kura ietvaros tiks uzstādītas viedās pilsētvides tehnoloģijas Līvānu pilsētā – publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa –, kas ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu (CO2) izmešu daudzumu.

Š.g. jūnijā Ministru kabinets ir atbalstījis arī Līvānu novada pašvaldības iesniegto projektu ideju valsts aizdevumu programmai. Projekts paredz ielu pārbūvi Līvānos, kopējais projektam nepieciešamais finansējums 2,8 milj. EUR (t.sk. aizņēmuma daļa 2,1 milj. EUR).

Tāpat ministrs tikās ar Līvānu novadā ietilpstošo pagastu valžu pārstāvjiem, lai pārrunātu to kompetenci vietējas nozīmes jautājumu kārtošanā, lai attiecīgo labo praksi sabiedrības iesaistes jautājumos varētu ieviest likumdošanā.

Vēlāk ministrs apmeklēja arī Latgales mākslas un amatniecības centru.

2019. gadā Līvānu novads saņēmis “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” apbalvojumu, pateicoties ģimenēm sniegtajam atbalstam, nodrošinot plaša izglītības un atpūtas iespējas, kā arī materiālo un sociālu palīdzību.

Latgales SEZ atgādina, par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var saņemt sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv , tālr.: 26511047.

Informāciju apkopoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv