Jaunais mācību gads tiek plānots klātienē

Ja epidemioloģiskā situācija ar koronavīrusa izplatību būs līdzīga pašreizējai, izglītības procesu no jaunā mācību gada sākuma plānots organizēt klātienē, informē IZM. Taču papildus šim scenārijam, tiek izstrādāts arī plāns B un C, kurš paredz attālinātās mācības rīkot daļēji vai pilnībā.

Ko paredz plāns A?

Klātienes mācību procesā visos izglītības līmeņos būs jāievēro visi drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga informēšana, jāievēro higiēna, personiskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās.

Klase vai grupa tiek pielīdzināma slēgtai kopai, kur nav distancēšanās prasību. Savukārt klašu starpā gan jāievēro distance.

Distancēšanās izglītības iestādē ir saistīta ar koplietošanas telpu, piemēram, ēdnīcu piepildījumu. Skolām pēc iespējas būs jārūpējas par to, lai nepieļautu plūsmu pārklāšanos un drūzmēšanos.

“Varianti var būt dažādi: nosakot atšķirīgu mācību stundu laiku; ja ir iespēja un nepieciešamība, izmantot papildu telpas; variēt vecākajās klasēs klātieni ar attālināto mācību procesu vai arī organizēt darbu maiņās,” paziņojumā medijiem norādīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Īstenojot A modeli, VISC iesaka dot iespēju vecāko klašu skolēniem izmantot līdz 20% no kopējā mācību laika patstāvīgam darbam klātienē vai attālināti. Toties, kā norāda ministre, šī prasība būs paliks tikai rekomendācijas līmenī.

Plāns B

Vienlaikus ir izstrādāti ieteikumi mācību procesa organizēšanai, ja pasliktinās epidemioloģiskā situācija un nav iespējams nodrošināt pamatprasības. Prakses un darba vidē balstītas mācības uzņēmumos var notikt klātienē, daļēji klātienē vai attālināti, izvērtējot riskus.

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt distancēšanos, ar to saprotot pārāk blīvo koplietošanas telpu piepildījumu, klašu vai grupu pārklāšanos starpbrīžos, pasākumos, skolai ir jāplāno B  modelis. Tas paredz, ka 1.–6. klase mācās klātienē, bet 7.–12. klasei mācības var tikt organizētas klātienē (40–60%) un attālināti. Savukārt profesionālās izglītības iestādēm 60–80% izglītības iestādes telpās, 20– 40% attālināti.

Augstskolās šī proporcija ir atkarīga no studiju programmas specifikas.

Plāns C

C modelis paredz mācības 1.–12. klasei organizēt tikai attālināti. Tas tiks piemērots tad, ja skolā ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19, vai valstī noteikti pretepidēmijas pasākumi.

“Ja centrs konstatēs saslimšanas gadījumu ar Covid-19, kas būs saistīts ar konkrētu izglītības iestādi, centrs veiks epidemioloģisko izmeklēšanu, tai skaitā nosakot personu loku, kas bijušas ciešā kontaktā ar saslimušo. Vadoties no epidemioloģiskās izmeklēšanas datiem par Covid-19 izplatības riskiem konkrētajā izglītības iestādē un kontaktpersonu loku, tiks noteikti konkrēti pretepidēmijas pasākumi, tai skaitā, ja nepieciešams, tiks rekomendēts ieviest karantīnas pasākumus izglītības iestādē un uzsākt mācības attālināti,” paziņojumā medijiem norādīja SPKC Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietām jaunus papildu nosacījumus neizvirza – tās darbojas jau ierastajā kārtībā, ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus.

Atsevišķi izstrādāti ieteikumi Covid-19 drošības pasākumiem un darba organizācijai arī pirmsskolas izglītības iestādēm, augstskolām un sporta pasākumiem. Tie tiks izsūtīti izglītības iestādēm, sporta federācijām, kā arī būs pieejami IZM tīmekļvietnē.

Avots: lsm.lv