Izveidota starptautiska COVID 19 risinājumu platforma

Beļģijas veselības klasteris ir izveidojis platformu, kurā iespējams publicēt krīzes situācijas risinājumus un meklēt sadarbības iespējas sekojošās tēmās:

  • ražošana; masku un individuālo aizsardzības līdzekļu apgāde un pārstrāde;
  • ventilatoru labošana un pilnveide;
  • hidroalkoholisko gēlu ražošana un pilnveide;
  • jaunu diagnostikas veidu izstrāde un pilnveide;
  • jaunu ārstniecības viedu izstrāde;
  • jauni finansējuma avoti;
  • citas tēmas.

Aicināti iesaistīties un dalīties ar saviem risinājumiem visi indivīdi, uzņēmumi, pētniecības iestādes un pārējie sektoru pārstāvji, kuriem ir padomā kāds risinājums kādā no augstākminētajām tēmām. Platformā var reģistrēt savu risinājumu, vai pieteikt kādu sadarbības partneru meklējumu līdz 30.jūnijam.

Platforma pieejama šeit!