Izsludināts uzņēmējdarbības atbalsta konkurss „Līvānu novads VAR 2020”

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību rīko uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2020”. Pieteikumu pieņemšana tiks uzsākta 15.jūnijā, bet noslēgsies 3.augustā. Konkursā var piedalīties Līvānu novadā reģistrētās mazās un vidējās komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veicēji. Konkurss tiek rīkots jau trešo gadu.

Konkursa mērķis – sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanu Līvānu novadā.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir konkursa kārtībā Līvānu novada pašvaldības ikgadējā pamatbudžeta ietvaros. Kopējais piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai 2020.gadā sastāda 8000,00 EUR. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir  līdz 2000,00 EUR.

Pieteikumus konkursam (projekta pieteikumu un citus konkursa nolikumā norādītos dokumentus) var iesniegt no 15.jūnija līdz 3.augustam Līvānu novada domes kancelejā (210. kab.), Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, personīgi vai sūtot pa pastu. Konkursa nolikumu un pielikumus :

Konkursa nolikums 

Kontaktpersona Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska tālr. 29324115 vai 65307800, e-pasts: luac@livani.lv.