Izsludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. gada novembra sākumam

2020. gada 14. augustā, ir izsludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem reģionālajā maršrutu tīklā, un īstermiņa līgums ar uzvarētāju tiks noslēgts līdz 2021. gada novembra sākumam. Tādējādi tiks nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība laika periodā, kad esošajiem līgumiem būs beidzies termiņš, bet jaunie līgumi ar konkursa uzvarētājiem vēl nebūs stājušies spēkā. Ņemot vērā, ka līgums tiks slēgts uz īsu termiņu, konkursā noteiktas minimālas kvalitātes prasības, ko jau šobrīd izpilda lielākā daļa pārvadātāji.

Ņemot vērā, ka konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2030. gadam četrās maršrutu tīkla daļās noslēdzās bez rezultāta un tas bija jāsludina atkārtoti, kā arī Iepirkumu uzraudzības birojs pagarinājis pārsūdzību izskatīšanas termiņu līdz septembra beigām, ir pagarināts termiņš, kad pārvadātāji, kas konkursā uzvarēs, varēs uzsākt jaunā līguma izpildi. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1370/2007 šobrīd spēkā esošos līgumus nav iespējams pagarināt, jo tiešs līguma piešķīrums vai oficiāla vienošanās par pakalpojumu valsts līguma pagarināšanu, vai prasība izpildīt noteiktas saistības attiecībā uz sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanu var tikt piemērota tikai un vienīgi ārkārtas apstākļu gadījumos.

Konkurss izsludināts uz pakalpojumu nodrošināšanu 23 maršrutu tīkla daļās. Šajā konkursā aizvien tiks atsevišķi izdalīti vietējās nozīmes un starppilsētu maršruti. Kopējais maršrutu tīkla apjoms ir 62,2 miljoni kilometru.

Ņemot vērā, ka ar uzvarētājiem tiks slēgti īstermiņa līgumi, noteiktās kvalitātes prasības ir tādas, ko pārvadātāji nodrošina jau šobrīd un kuru izpildei papildu investīcijas nav nepieciešamas. Noteikts, ka temperatūrai autobusa salonā jābūt robežās no + 160C līdz + 240C atbilstoši sezonai, kā arī 10% autobusu jābūt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai. Starppilsētu maršrutos autobusu vidējais vecums nedrīkstēs būt lielāks par 10 gadiem un jābūt nodrošinātai iespējai autobusā iegādāties biļeti, maksājot ar bezkontakta norēķinu karti. Savukārt vietējās nozīmes maršrutos autobusu vidējais vecums nevarēs būt vairāk par 20 gadiem, bet katra atsevišķa autobusa vecuma nevarēs pārsniegt 25 gadus.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai: Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste, Tālr.: + 371 67356129, E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv