Izsludināts konkurss Balvu un Baltinavas novadu 6.-8.klašu skolēniem

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aicina piedalies radošajā konkursā skolēniem “Pasaka “Kā radās………………………..profesija””.

Lai skolēnos radītu interesi par profesiju daudzveidību un attīstot viņu radošās spējas, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes rīko radošo konkursu skolēniem “Pasaka “Kā radās………………………..profesija””.

Kas Tev jādara?

1. Jāsacer mūsdienīga pasaka par kādu no profesijām.
2. Jāuzzīmē pasakas saturam atbilstoša ilustrācija, kura jānofotografē un jāatsūta elektroniski uz e-pastu: lidija.locmele@inbox.lv vai ozolina84@inbox.lv līdz 20.aprīlim.

KONKURSA NOLIKUMS

Lidija Ločmele, tel.nr.25440049
Inese Ozoliņa tel.nr. 29339756