Rēzeknes novadā izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2021. gada 22. janvāra līdz 1. jūnijam. Īstenošanas termiņi var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.

Konkursa pamatkritēriji un prioritātes:

  • Projektu izstrādē un realizēšanā piedalās jaunieši;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, jauniešu neformālās izglītības vai vides pasākumus;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, neformālu izglītošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes novadā, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
  • Projekts veicina uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū.

Biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2021. gadam:

  • Aktīvs un veselīgs dzīvesveids;
  • Jauniešu sociālā iekļaušana;
  • Aktīvā atpūta Rēzeknes novadā.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka par 800,00 EUR un lielāka par 1000,00 EUR. Projektus iespējams iesniegt tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu: aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv līdz 20. novembrim plkst.15:00.

Sīkāka informācija Konkursa nolikumā.

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists