Izsludināts 2020.gada LIFE programmas uzsaukums!

Ar prieku paziņojam, ka 2.aprīlī Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikšanos LIFE programmas projektu konkursam Vides un Klimata pasākumu apakšprogrammās.

Ņemot vērā globālo situāciju cīņā ar COVID-19, EASME (Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra) 2020.gada konkursā ievieš vairākas būtiskas izmaiņas vienlaikus pēc iespējas saglabājot līdzšinējās procedūras, cenšoties atvieglot projektu sagatavotāju darbu pašreizējos ārkārtas apstākļos.

Galvenās izmaiņas šī gada konkursā:

  • Visi iesniegšanas termiņi tiek pagarināti par vienu mēnesi;
  • Papildus jau esošajām iespējām konsultēties ar LIFE Atbalsta vienību, projektu pieteicējiem būs pieejamas konsultācijas ar EASME pārstāvjiem;
  • Privātām organizācijām un uzņēmumiem vairs nav pienākuma izsludināt atklātus konkursus līgumiem, kuru summa pārsniedz 135 000 eiro;
  • Tiek atļauti nelieli granti trešajām personām, kas piedalās projektu īstenošanā.

EK savā paziņojumā uzsver, ka tiks īpaši novērtēti projekti, kuri papildus saviem tiešajiem mērķiem varētu sniegt ieguldījumu arī kopējā ES noturībā pret līdzīgām krīzēm nākotnē, palīdzētu nostiprināt sabiedrības veselību un veicinātu uzņēmēju spēju attīstīties un pielāgoties mainīgiem apstākļiem. EK norāda, ka lai gan programmas primārie mērķi – vides un klimata aizsardzība – joprojām ir prioritātes, katram projektam ir iespēja savā veidā piedalīties kopējā darbā.

Tiek apsvērtas vēl citas izmaiņas, kas varētu atvieglot projektu iesniegšanu, tāpēc projektu rakstītājiem ieteicams rūpīgi sekot līdzi jaunumiem gan Eiropas Komisijas, gan LIFE atbalsta vienības mājaslapās.

Tomēr galvenās ar uzsaukumu saistītās lietas paliek nemainīgas –

  • Vides apakšprogrammā tiek izmantota divpakāpju pieteikšanās sistēma – līdz jūlija vidum iesniedzama aptuveni 10 lapas gara projekta koncepcija, kurā aprakstīta vides problēma, projekta mērķi, būtiskākās aktivitātes un rezultāti, un labāko koncepciju autori tiks aicināti iesniegt pilno projektu pieteikumu līdz 2021. gada februārim.
  • Klimata pasākumu apakšprogrammā tiek saglabāta pieteikšanās ar pilnu projekta iesniegumu, kas jāiesniedz līdz 2020.gada 6. oktobrim.

Gan pilno projektu, gan koncepciju iesniegšana notiek elektroniski, izmantojot sistēmu eProposal.

Projektu un koncepciju pieteikšanas termiņi EK:

Prioritārā jomaKoncepciju iesniegšanas termiņšPilnā pieteikuma iesniegšanas termiņšRezultāti
KlimatsKoncepcija nav jāiesniedz6. oktobris, 2020Jūnijs, 2021
Vide un resursefektivitāte14. jūlijs, 2020Februāris, 2021Jūnijs, 2021
Daba un bioloģiskā daudzveidība16. jūlijs, 2020Februāris, 2021Jūnijs, 2021
Vides pārvaldība un informācija16. jūlijs, 2020Februāris, 2021Jūnijs, 2021

Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā www.lifeprogramma.lv sadaļā –”Projektu pieteicējiem” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem – lifeprogramma.lv/lv/kontakti

Gatavojoties projekta iesniegšanai, aicinām izmantot izdevību un piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajā virtuālajā LIFE informācijas dienā, kas norisināsies 30. aprīlī un ir paredzēta visiem, kas piedalīsies šī gada uzsaukumā. Vairāk informācijas: www.lifeprogramma.lv/lv/jaunumi/news_349.html

Vēlam veiksmīgu un mierīgu projekta sagatavošanas procesu!

CAP LIFE LAT komanda