Izsludināts 2020.gada LIFE programmas uzsaukums

Ar prieku paziņojam, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos LIFE programmas projektu konkursam!

🌏Vides, dabas un klimata projektu realizācijai pieejami vairāk kā 450 miljoni eiro.

Ņemot vērā globālo situāciju cīņā ar COVID-19, EASME(Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra) 2020.gada konkursā ievieš vairākas būtiskas izmaiņas vienlaikus pēc iespējas saglabājot līdzšinējās procedūras, cenšoties atvieglot projektu sagatavotāju darbu pašreizējos ārkārtas apstākļos.  Galvenās izmaiņas šī gada konkursā:

  • Visi iesniegšanas termiņi tiek pagarināti par vienu mēnesi;
  • Papildus jau esošajām iespējām konsultēties ar LIFE Atbalsta vienību, projektu pieteicējiem būs pieejamas konsultācijas ar EASME pārstāvjiem;
  • Privātām organziācijām un uzņēmumiem vairs nav pienākuma izsludināt atklātus konkursus līgumiem, kuru summa pārsniedz 135 000 euro;
  • Tiek atļauti nelieli granti trešajām personām, kas piedalās projektu īstenošanā.

Projektu konkursam var pieteikties jebkura Eiropas Savienībā reģistrēta juridiska persona. LIFE programmas atbalsts vienam projektam ir ne vairāk kā 55% no kopējām uz projektu attiecināmām izmaksām. Izņēmums ir dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti, kas var iegūt līdz pat 75% līdzfinansējumu.

Vides apakšprogramma

Vides apakšprogrammas visu prioritāro jomu pieteikšanās dokumenti pieejami šeit: ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-2

Vides apakšprogrammā pieteikšanās notiek divos posmos:

  1. koncepcijas iesniegšana (10 lapas; risināmās vides problēmas, projekta mērķu, ES pievienotās vērtības, galveno aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu koncentrēts apraksts, kā arī budžeta galvenās pozīcijas)
  2. pilna projekta pieteikuma iesniegšana (tiem projektu pieteicējiem, kurus Eiropas Komisija pēc koncepciju izvērtēšanas uzaicina iesniegt pilnu projekta pieteikumu)

Koncepciju un projektu pieteikumu iesniegšana noteik e-proposal sistēmā.

Pieteikšanās termiņi Vides apakšprogrammā:

Prioritārā jomaKoncepciju iesniegšanas termiņšPilnā pieteikuma iesniegšanas termiņšRezultāti
Vide un resursefektivitāte14. jūlijs, 2020Februāris, 2021Jūnijs, 2021
Daba un bioloģiskā daudzveidība16. jūlijs, 2020Februāris, 2021Jūnijs, 2021
Vides pārvaldība un informācija16. jūlijs, 2020Februāris, 2021Jūnijs, 2021

Klimata pasākumu apakšprogramma

Klimata pasākumu apakšprogrammas visu prioritāro jomu pieteikšanās dokumenti pieejami šeit: ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-3

Projektu pieteikumu iesniegšana noteik e-proposal sisitēmā un visu Klimata pasākumu apakšprogrammas prioritāro jomu pilnu projekta pieteikumu (koncepcijas šajā apakšprogrammā nav jāiesniedz) iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6. oktobris.

Aicinām iepazīties ar LIFE Daudzgadu darba programmu 2018-2020 gadam (pieejama gan latviešu, gan angļu valodā) un sekot līdzi jaunākajai informācijai lifeprogramma.lv mājas lapā, kā arī pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā.

Aicinām interesentus jau laikus gatavoties uzsaukumam un pieteikties uz LIFE Atbalsta vienības konsultācijām, lai apspriestu projektu idejas, plānus un citus jautājumus:

–> PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

–> PIETEIKTIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI E-PASTĀ

Uzzini vairāk: https://www.lifeprogramma.lv/lv/projektu-pieteicejiem