69 Latgales skolas saņems 918 datorus

Šonedēļ noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais datoru pirkums. Plānots, ka līdz šā gada beigām Latvijas vispārējās izglītības iestādes saņems vairāk nekā 6000 datoru, kas ļaus uzlabot skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.

“Esam gandarīti, ka ministrijas iniciatīva ir nonākusi finiša taisnē – ir noslēdzies iepirkums un līdz gada beigām Latvijas skolu rīcībā jānonāk vairāk nekā 6000 jaunu datoru. Ļoti ceram, ka datoru piegāde notiks raiti, un skolēni un skolotāji vēl šogad tiks pie ļoti gaidītajām un kvalitatīvām mācībām nepieciešamajām viedierīcēm,” uzsver IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš.

Kopumā datorus saņems 425 skolas, kuras tos varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību procesa nodrošināšanai. Datori tiks piešķirti pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā skolēnu skaitu 7.-12.klašu grupā uz 2020.gada 1.septembri. Lai nodrošinātu vienmērīgu un skolēnu skaitam atbilstošu portatīvo datoru skaita sadalījumu, skolas ir sagrupētas 20 grupās pēc skolēnu skaita.

Ar valdības 15.septembra rīkojumu Izglītības un zinātnes ministrijai 2020. gadā šim mērķim tika piešķirti 3,9 milj. eiro. Ņemot vērā piešķirto līdzekļu apmēru, cenu aptaujā par izdevīgāko atzīts uzņēmuma “Baltijas informācijas tehnoloģijas” piedāvājums – viena datora cena ir 634 eiro (ar PVN). Rezultātā būs iespējams iegādāties 6261 datoru, to piegādes termiņš – šā gada beigas.

2020.gada septembrī sākās pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. Lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu. Covid-19 pandēmijas rosinātās attālinātās mācības apliecināja, ka mūsdienīgas izglītības sistēma veidošanai ir nepieciešamas investīcijas, kuru nodrošināšanai jābūt vienai no valsts galvenajām prioritātēm.

Gatavojoties plānotajai kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai, Izglītības un zinātnes ministrija jau no 2016.gada īsteno ES fondu projektu “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Projekta ietvaros daudzās skolās notiek vērienīgi atbalsta pasākumi, tajā skaitā, arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Plānots, ka līdz 2023. gada beigām šā projekta ietvaros pilnībā būs modernizētas 100–115 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes.

Saraksts ar Latgales skolām

Saraksts ar skolām, kuras saņems tehnoloģisko nodrošinājumu.