Izglītības un zinātnes ministre Daugavpilī pārrunāja pilsoniskās līdzdalības jautājumus ar skolēniem un pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 21.janvārī Daugavpilī piedalījās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forumā, kura ietvaros notika atsevišķa tikšanās ar jauniešiem, kā arī ap 60 Latgales reģiona pedagogiem no 18 pašvaldībām.

Ministre Latgales Jauniešu forumā piedalījās jau pagājušajā gadā un šobrīd sagaida redzējumu par to, kas izdevies pilsonisko aktivitāšu jomā aizvadītā gada laikā.

Sarunā ar pedagogiem ministre pārrunāja arī jautājumus, kas skar kompetenču pieejas uzsākšanu vidusskolās no 2020.gada 1.septembra un kā tas ietekmēs izglītības kvalitātes nodrošinājumu atkarībā no apmācāmo skaita, jauno pedagogu programmu ‘’Mācītspēks’’, pieejamajām atbalsta programmām un citiem jautājumiem, kuri patlaban aktuāli pedagogiem.

Iepriekš janvārī Daugavpilī tiekoties ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils, Preiļu, Līvānu, Krāslavas, Aglonas, Aknīstes, Ilūkstes un Vārkavas novada pašvaldībām, sarunu uzmanība bija vairāk vērsta uz pašvaldību un skolu direktoru redzējumu kvalitatīvas izglītības nodrošinājumam, turpinot sarukt iedzīvotāju skaitam.

Atsevišķu sarunu gaitā iezīmējās Latgales reģiona ‘’veiksmes stāsti’’ pilsonisko aktivitāšu jomā. Tā, piemēram, Līvānu novadā notiek aktīva uzņēmēju iesaiste izglītojamo atbalstā un motivēšanā – uzņēmēju stipendija jauniešu studijām augstskolās (500 līdz 3000 eiro gadā vienam studentam), ik gadu to piešķirot ap 40 studentiem. Tāpat iedibinātas Līvānu domes balvas skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos – līdz 14 000 eiro gadā.

Līdz šim Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un ministre jau tikusies ar 118 Latvijas pašvaldībām, lai uzzinātu reālo situāciju izglītības jomā katrā konkrētā pašvaldībā un tās skolās. Martā ministrija plāno nākt klajā ar aktuālāko redzējumu skolu tīkla sakārtošanas jautājumā.

Forumu rīko Latgales plānošanas reģiona (LPR) un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu, ar Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.