Izglītības un zinātnes ministre Daugavpilī pārrunāja aktuālus izglītības un sporta reformas jautājumus

Lai uzzinātu, kā mācību process jaunajā gadā tiek nodrošināts dažādās izglītības iestādēs, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 18. septembrī Daugavpils vizītes laikā apmeklēja Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu, Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Daugavpils Universitāti (DU).

Apmeklējot Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu, ministre pārrunāja, kas ir veiksmes un augstu rezultātu panākumu atslēga, jo skola jau vairāku gadu garumā ir viena no labākajām Latvijas skolām ar augstiem mācību sasniegumiem.

Tāpat ministre diskutēja par skolas gatavību, realizējot kompetenču pieeju, un grūtībām, ar ko skola saskaras, īstenojot mācību procesu valsts valodā, arī attālinātajā mācību procesā.

Viesojoties Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolā, ministre iepazinās ar sporta skolas ikdienu, izmantojamo metodoloģiju, digitālajiem rīkiem, ko treneri pielieto darbā ar sportistiem un sporta komandām. Tikšanās laikā aktualizēja sporta pārvaldības reformas jautājumus, tostarp sporta skolu un federāciju sadarbības jautājumus.

Tiekoties ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem, tika aktualizēti augstskolu pārvaldības reformas jautājumi, diskutējot par to, ko šajā laika posmā, piemēram, programmu dublēšanās, fragmentācijas mazināšanā, ir izdevies panākt.

Lai stiprinātu konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā un nodrošinātu kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, 8.jūlijā tika parakstīts sadarbības memorands par konsorcija izveidi starp trim Latvijas universitātēm Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas Universitāti un Daugavpils Universitāti, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju, Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētu domēm.