Izdots Vitas Rudušas skaņdarbu krājums koklētāju ansambļiem “Sudrabu celiņš”

Vita Ruduša

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) laidis klajā nošu krājumu koklētāju ansambļiem “Sudrabu celiņš” ar 35 latviešu tautas dziesmu apdarēm un oriģinālskaņdarbiem, kuru autore ir Vita Ruduša. Komponistes veikums krājumā apkopots pirmoreiz.

Vita Ruduša (1974) ir daudzpusīga personība, kuras vārds kokļu mūzikas kopējiem ir garants spilgtai un neordinārai mūzikai. Viņas kompozīcijas koklēm skan Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncertos un dažādos kokļu mūzikas festivālos, tās atskaņo mūzikas skolu audzēkņu eksāmenos un konkursos. Plašāka publika Vitu Rudušu iepazina jau 1998. gadā, kad jaunās komponistes skaņdarbs Kur, tautieti, vakar biji pieskandināja Mežaparka Lielo estrādi Vispārējo Dziesmu svētku koncertā.

Vita Ruduša mūziku koklēm raksta kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma, un skaņdarbu pūrs sakrājies bagāts. Mūziku pasūta gan koklētāju ansambļi sava repertuāra bagātināšanai, gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studenti savām Diplomeksāmena solo programmām, gan Dziesmu un deju svētku rīkotāji – Kokļu mūzikas koncertiem.

Pēc JVLMA absolvēšanas kā mūzikas skolotāja un kokles spēles skolotāja V. Ruduša pedagoģijas maģistra grādu iegūst Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā. Pakāpeniski darbu ar kokli un mūziku viņa nomaina pret darbu birojā, piedalās dažādu projektu izstrādē, uzraudzīšanā un īstenošanā. Turpina mācīties un Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā apgūst vēl vienu profesiju – psiholoģiju, bet Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā iegūst psiholoģijas maģistra grādu. 2012. gadā viņa no Rīgas pārceļas uz tēva dzimtajām mājām Latgalē, Ciblā un strādā Valsts probācijas dienestā. Kaut ikdienas darbs nav saistīts ar mūziku, Vita Ruduša labprāt atsaucas lūgumiem komponēt, un joprojām tie radīti interesanti skaņdarbi koklei solo, koklētāju ansamblim un korim.

Šodien lielāko daļu savu ansambļiem radīto kompozīciju viņa nodod izpildītājiem atskaņošanai, lai skaņdarbi, kā spīdumiņi un sudrabiņi veidotu ansambļu repertuāru. Kāpēc tā? Lūk, Vitas skaidrojums izvēlētajam krājuma nosaukumam: [..] “Viens no skaistākajiem dabas brīnumiem vasarā ir rīta rasa, kura kā sudrabiņš vizuļo saulē. Un arī ziemā ir līdzīgs brīnums – ļoti zemā temperatūrā (zem mīnus 25 grādiem) saules lēkšanas brīdī uz sasalušā sniega segas var redzēt vizuļojam neskaitāmus spīdumiņus – zilus, zaļus, sarkanus, baltus, arī zeltītus un sudrabotus – gluži kā pasaku filmās. [..] Tā arī katrs no krājumā iekļautajiem skaņdarbiem ir kā saulē vizuļojošs sudrabiņš. Šos sudrabiņus koklētājas laika gaitā ir iemīļojušas un glabājušas kā vislielākos dārgumus. Nu tie ir apkopoti vienuviet krājumā SUDRABU CELIŅŠ”.

Paldies Gitai Andersonei par nošu datorsalikumu un Teiksmai Jansonei – par anotācijas radīšanu un korektores darbu veikšanu.

KRĀJUMA SATURS

Cena EUR 15.-

Lūdzam ņemt vērā, ka saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību LNKC izdevumu tirdzniecība klātienē līdz 06.11.2020. ir pārtraukta. Par krājuma iegādi tad, kad tirdzniecība tiks atsākta, lūgums vispirms sazināties ar Ingu Ziediņu–Lagzdonu, mob. 28611731, e-pasts: Izdevumi@lnkc.gov.lv.