Ir iznācis izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2020.gada otrais numurs

Ir iznācis izdevuma Sociālais darbs Latvijā 2020.gada otrais numurs.
Labklājības ministrijas veidotā izdevuma centrālā tēma ir bērns un ģimene, tāpēc rakstu autori iezīmējuši sociālā darba daudzveidību, sniedzot ģimenes jēdziena skaidrojumu un nozīmi sociālajā palīdzībā, analizējot audžuģimeņu un bērnu sadarbību ietekmējošos faktorus, raksturojot tādus preventīvos pakalpojumus kā bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs un ģimenes asistenta pakalpojums. Lasītājs tiek iepazīstināts ar sociālā darba norisi valsts bērnu sociālās aprūpes centrā, kā arī ar alternatīvām pieejām sociālajā darbā ar jauniešiem pārejā no ārpusģimenes aprūpes uz neatkarīgu dzīvi.
Izdevums pieejams elektroniski Labklājības ministrijas mājaslapā: šeit.