Ilūkstes novadā uzsāk telpisko režģu pārsegumu sistēmu ražotnes izbūvi (video)

Ceturtdien, 2020. gada 15. oktobrī, klātesot Ilūkstes, Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību vadītājiem, Latgales plānošanas reģiona administrācijas un Latgales SEZ pārstāvjiem, Ilūkstes novada darbiniekiem, investoriem un uzņēmējiem, industriālās teritorijas topošās ēkas pamatos tika ierakta laika kapsula, novēlot Ilūkstes novada uzņēmējdarbības vides veiksmīgu attīstību un ikvienam iedzīvotājam personīgo izaugsmi un panākumus.

Plašāka informācija par notikumu.

Aicinām noskatīties uz video kur par šo novadam nozīmīgo notikumu savu viedokli pauž gan VARAM minitrs, gan uzņēmējs, pašvaldību vadītāji un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs:

Foto ieskats pasākuma norisē: