Ieteikumi sociālo pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā

Lai pieaugot Covid-19 izplatībai Latvijā maksimāli pasargātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošās personas, Ministru kabinets ar 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr.655) ir noteicis papildu ierobežojumus Covid-19 izplatības novēršanai.

Labklājības ministrijas mājas lapā ir pieejami ieteikumi sociālo pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā – šeit.

Saskaņā ar ieteikumiem sociālos pakalpojumus turpina sniegt klātienē tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, un stingri ievērojot pulcēšanās ierobežojum un epidemioloģiskās drošības prasības:

  • iespēju robežās attālināti, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai;
  • klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām.

Sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu var sniegt personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:

  • persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
  • personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Sociālos pakalpojumus bez izmitināšanas nodrošina pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas pārliecinoties, ka klientam ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, klients nav Covid-19 slimnieka kontaktpersona un viņam nav saaukstēšanās simptomi, paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Sīkāka informācija par ieteikumiem sociālo pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā:

Ieteikumi sociālo pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā (21.69 KB)


Sociālajiem dienestiem 

 

Papildus informācija ir pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā.