“Vidzeme iekļauj”

Projektā “Vidzeme iekļauj” piedalās visas 26 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Vidzemes reģionā dzīvo apmēram 1000 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un līdz šim sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši 214 no šiem bērniem.

Bērniem te ir iespēja izmantot rehabilitācijas pakalpojumus – smilšu terapijas, Montesori nodarbības, masāžas, ūdensdziedniecības procedūras un citas. Savukārt bērnu vecāku ikdienu atvieglo sociālās aprūpes un īslaicīgās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu sniedzēji.

Nozīmīgu atbalstu sniedz nevalstiskās organizācijas, kuras piedāvā kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Viens no šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir biedrība “Brīnummāja”, kas piedāvā Montesori, sensorās jeb sajūtu istabas nodarbības, kanisterapiju, Marte Meo nodarbības, attīstību atbalstošas programmas, Tomatis terapiju, kas ir neirosensorā smadzeņu stimulācija. “Brīnummāja” projektā “Vidzeme iekļauj” sniegs atbalstu vairāk nekā 20 bērniem.

Kāda mamma no Cēsīm, kas audzina dēlu ar funkcionāliem traucējumiem, uzsver, ka vislielākais ieguvums ir individuālā atbalsta plāna izstrādāšana projekta sākumā. Viņa stāsta: “Speciālisti, kuri novērtēja bērna spējas, prasmes un vajadzības, mums parādīja, ka dēls var daudz vairāk, nekā mēs domājām. Šis skats no malas iedrošināja un bija vajadzīgs.” Tāpat cēsniece pozitīvi vērtē savu sociālā dienesta darbinieci Svetlanu, kura vienmēr ir atsaucīga un cenšas atbildēt uz visiem jautājumiem, kā arī informē par visu aktuālo.

FOTO: varam.gov.lv

“Atver sirdi Zemgalē”

Te sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus īsteno ciešā sadarbībā ar projekta partneriem – 21 Zemgales reģiona pašvaldību, diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

Šajā reģionā līdz 2023. gada beigām plānots sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus – sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra, īslaicīgās aprūpes jeb atelpas brīža un sociālās aprūpes pakalpojumus – 331 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta invaliditāte.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” piedāvātās iespējas īpaši aktīvi izmanto Jelgava, Jēkabpils un Bauskas novads, nodrošinot saviem iedzīvotājiem plašu pieejamo pakalpojumu klāstu.

Zemgales reģiona veiksmes stāsts ir Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Viesītē, kas projekta ietekmē izveidojusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru, kur pakalpojumus var saņemt ne tikai Viesītes, bet arī tās apkārtnes iedzīvotāji.

Divu bērnu māmiņa no Rundāles novada saņem sociālās aprūpes pakalpojumu un nodarbības pie bērnu speciālistiem. Viņa īpaši novērtē aprūpes pakalpojumu un cer, ka drīzumā taps dienas centrs arī Rundāles novadā. Māmiņa stāsta: “Mans bērns saņēma 40 konsultācijas pie psihologa, kas palīdzēja viņam pārvarēt trauksmi, panikas lēkmes, un mana bērna psiholoģiskais stāvoklis kopumā ir uzlabojies. Tas ir lielākais ieguvums. Taču ne mazāk svarīgs man šķiet arī aprūpes pakalpojums, kas man dod iespēju kaut uz dažām stundām veltīt laiku sev. Tas ir ļoti būtiski, jo daudzi vecāki mēdz izdegt rūpēs par saviem īpašajiem bērniem. Pateicoties aprūpes pakalpojumam, varēju uzsākt mācības, jo zinu, ka ir kāds, kurš parūpēsies par manu bērnu, kamēr esmu skolā. Papildus iegūtā izglītība man ļaus atgriezties darba tirgū.”

“Kurzeme visiem”

Kurzemes reģionā plānots sniegt sociālās rehabilitācijas, atelpas brīža, dienas aprūpes centra un sociālās aprūpes pakalpojumus 439 bērniem ar invaliditāti. Pozitīvi, ka Kurzemē projekta īstenošanā iesaistītas visas reģiona pašvaldības, valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā sešām filiālēm un visas bērnu aprūpes iestādes. 2019. gadā vairāk nekā 200 mazo kurzemnieku jau saņēmuši apmaksātus pakalpojumus 14 Kurzemes pašvaldībās.

Līdzās sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem, kurus sniedz arī citos reģionos, projektā “Kurzeme visiem” tiek organizēta īpaša nometne – Piedzīvojumu akadēmija. Tā ir integrējoša nometne ģimenēm ar 9‒15 gadu veciem bērniem, kas palīdz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm integrēties sabiedrībā.

Talsos veiksmīgi darbojas Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, kas sniedz plašāko pakalpojumu klāstu Talsu novadā. Jau vairāku gadu garumā centrs nodrošina individuālas nodarbības un īslaicīgu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām pieskatīšanu. Centrā ir izveidots Talsu novadā vienīgais Montesori un Mūzikas terapijas kabinets.

Pēc pakalpojumu saņemšanas visi vecāki atzīst, ka ir pamanāmi uzlabojumi bērnu attīstībā, piemēram, ir paplašinājies vārdu krājums, uzlabojusies vispārējā garīgā attīstība, palielinājusies spēja sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties, uzlabojušās pašapkalpošanās un komunikācijas prasmes, kā arī kustību koordinācija un izturība.

Nikolas mamma Sigita atzīst, ka “Brīnumiņa” apmeklēšana ļauj Nikolai justies noderīgai, ir uzlabojusies viņas garīgā attīstība, kas palīdz arī labāk orientēties apkārtējā pasaulē.

Savukārt Alises mamma Santa stāsta, ka meitai ļoti noderīgas ir nodarbības pie fizioterapeita. Tajā pašā laikā viņai ir žēl, ka viņas dzīvesvietas tuvumā nav iespējams saņemt visus pakalpojumus: “Alisei tika piešķirta deju un kustību terapija, bet mēs to nevarējām apmeklēt, jo tuvumā tāda netika piedāvāta. Būtu ļoti jauki, ja pirms pakalpojuma piedāvāšanas tiktu noskaidrots, kāda ir iespēja to saņemt attiecīgajā novadā.”

Tomēr kopumā vecāki, kas izmanto piedāvātos pakalpojumus, atzīst, ka šāda veida projekti veicina dzīves kvalitātes uzlabošanos gan bērniem, gan viņu ģimenēm.

Raksts tapis Labklājības ministrijas kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” ietvaros, kurā runā par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu veiksmīgu iekļaušanu sabiedrībā, akcentējot galveno vērtību – cilvēku kā individualitāti.