ES norādījumi par drošu atgriešanos darbavietā

Kā nodrošināt darbinieku veselību un drošību pēc viņu atgriešanās darbavietā? Tā domās sev vaicā daudzi darba devēji brīdī, kad ES valstis plāno vai jau īsteno pakāpenisku atgriešanos darbā pēc koronavīrusa savaldīšanas. Par atbildi uz šo jautājumu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) šodien ir izdevusi norādījumus par atgriešanos darbavietā.

ES norādījumi “Covid-19. Atgriežoties darbavietā”  – latviešu valodā

Lūk, ko saka par nodarbinātību un sociālajām tiesībām atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Nikolā Šmits: “Vairāk nekā jebkad agrāk izrādījies, ka darba drošības un veselības aizsardzība un veicināšana ir ārkārtīgi svarīga darbiniekiem, uzņēmumiem, sociālās aizsardzības sistēmām un vispārībai.Izdotie norādījumi sniedz atbildes uz praktiskiem darba devēju jautājumiem, piemēram, kā darbavietā samazināt saskari ar koronavīrusu, kā atjaunināt riska novērtējumu, rūpējoties par slimojušajiem darbiniekiem. Tie palīdzēs darba devējiem un uzņēmumiem nokārtot atgriešanos darbā un dot praktiskus padomus darbiniekiem.”

Komisija par vissvarīgāko uzskata to, lai darbinieki varētu darbavietā atgriezties drošā un veselīgā vidē. Šajā svarīgajā laikposmā šodien izdotie norādījumi ir būtisks ES ieguldījums. Tajos ir arī saites ar valstu informāciju par atsevišķām nozarēm un profesijām. Norādījumos aptvertas vairākas jomas:

  • Riska novērtējums un tam atbilstoši pasākumi
  • Darbinieku iesaistīšana
  • Parūpēšanās par slimojušajiem darbiniekiem
  • Plānošana un mācīšanās nākotnei
  • Pastāvīga informētība
  • Informācija nozarēm un profesijām

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavotajos EU-OSHA norādījumos izmantots arī trīspusējās Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas un Vecāko darba inspektoru komitejas ieguldījums. Stāvoklim mainoties, tos regulāri atjauninās ar ticamu informāciju.

Konteksts

Koronavīrusa slimības uzliesmojums liecina par pārdomātu darba drošības un veselības aizsardzības pasākumu un apstākļu izšķirīgo nozīmi visās saimnieciskās darbības nozarēs.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir Eiropas Savienības darba drošības un veselības aizsardzības informācijas aģentūra.

Koronavīrusa izraisītās krīzes sākumā EU-OSHA publicēja norādījumus darbavietām. Tajos bija apkopota svarīgākā pieejamā informācija un padomi par koronavīrusa slimības uzliesmojumu.

Sīkāka informācija

ES norādījumi “Covid-19. Atgriežoties darbavietā”  – latviešu valodā

ES norādījumi “Covid-19. Atgriežoties darbavietā” – angļu valodā