ES fondu ieguldījums bērnos – ieguldījums mūsu nākotnē: Aleksandra stāsts

Par labāku un sirsnīgāku nākotni bērniem!

Aleksandrs ar mammu Agnesi katru trešdienu apmeklē reitterapijas nodarbības, kur zirga mugurā un trenera uzraudzībā viņš mācās gūt pārliecību par sevi, noturot līdzsvaru un izpildot dažādus uzdevumus, kā arī galvenais – saņem pozitīvas emocijas.

Aleksandra mamma: Katru nākamo nodarbību zirdziņa mugurā Aleksandrs gaida ar lielu nepacietību. Gatavošanās un lielā gaidīšana sākas jau pirmdien, un tad jau tālu vairs nav trešdiena, kad dodamies uz Kleistiem, kur mums ir terapijas nodarbības.”

Reitterapijā Aleksandrs gūst sev nepieciešamo psiholoģisko palīdzību. Esot zirga mugurā, viņam ir jānotur līdzsvars un jākomunicē ar to. Nodarbības laikā terapeits pavadā ved zirgu, kura mugurā sēž Aleksandrs. Viņam tiek doti dažādi uzdevumi, kurus Aleksandrs arī cītīgi izpilda. Jāšana zirga mugurā ir pozitīvām emocijām bagāts piedzīvojums, kas reizē arī attīsta drosmi. Reitterapijā izmanto speciāli apmācītu zirgu, kurš var strādāt ar terapeitu un bērniem.

Atbalsts bērniem un viņu mammām

Ar ES fondu finansiālu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek dota iespēja pilnveidot sociālās prasmes un attīstīt funkcionālās spējas, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, izglītotu, kā arī ieviestu atbalsta pasākumus viņu vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem vai audžuvecākiem. To paredz projekts “Brīvbrīdis”, kuru īsteno nodibinājums Palidzesim.lv, kas ir viena no nevalstiskajām organizācijām, kura ar ES fondu atbalstu Latvijā nodrošina sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.
“Mēs cenšamies pielāgoties katra bērna vajadzībām un darīt visu iespējamo viņa labā,” Ilze Skuja, Palīdzēsim.lv dibinātāja un vadītāja.
Projektā piedalās bērni gan ratiņkrēslos, gan ar dzirdes un redzes traucējumiem, gan ar autisma spektra traucējumiem un citām veselības problēmām. Vadoties pēc organizācijas iepriekšējās pieredzes, bērniem pietrūkst savstarpējās komunikācijas, iespējas līdzdarboties ar līdzīga vecuma bērniem, integrēties sabiedrībā, iegūt jaunas prasmes, iegūt jaunus draugus un atbalsta personas. Šajā ziņā tagad palīdz ES fondu atbalsts.
Projekta ietvarā rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti 25 bērniem un viņu vecākiem. Nodarbības un terapijas tiek organizētas individuāli mammām un bērniem. Tāpat tiek organizētas arī grupu nodarbības, lai bērniem un vecākiem ir iespēja socializēties un iegūt jaunus draugus.
Organizācija Palīdzēsim.lv bērniem nodrošina psihologa konsultācijas, fizioterapijas, ABA terapijas, sporta, kustību, mūzikas un deju, kā arī kanisterapijas, reitterapijas, mākslas terapijas, spēļu terapijas u.c. nodarbības. Bet bērnu aizbildņiem ir iespēja apmeklēt drāmas terapiju, kustību un dejas terapiju, saņemt ģimenes psihologa, personības izaugsmes, karjeras un darba konsultanta ieteikumus, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās.
“Šīs ES fondu programmas nozīmīgums nav apšaubāms, tas ir liels atspaids un būtisks ieguldījums katrā ģimenē, jo ne visas ģimenes var atļauties individuālo terapiju, kanisterapiju, fizioterapiju, mākslas terapiju, vai vēl citu terapijas veidu,” tā – Ilze Skuja. “Katrs bērniņš mūsu sabiedrībā ir vērtība, un arī šie bērni ir daļa no tās, un ir pelnījuši pieņemšanu un sapratni. Mēs nevaram kādu izstumt tikai tāpēc, ka ar viņš ir nedaudz citādāks kā pārējie. Šie bērni izaugs un būs daļa no mūsu sabiedrības, tāpēc ir svarīgi viņus atbalstīt, palīdzēt un integrēt jau šobrīd. Ikvienam ir tiesības uz līdzvērtīgu dzīvi un ir jārod iespēja to nodrošināt.”
Palīdzēsim.lv ir vairāk nekā 10 gadu pieredze līdzīgu projektu un darbību īstenošanā, kas ik gadu sniedz sociālos pakalpojumus vairāk nekā 500 bērniem, jauniešiem un to vecākiem no sociāli mazaizsargātajām grupām, kā arī ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Projekts tiek īstenots ES fondu programmā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” , kurā kopējais pieejamais attiecināmais finansējums ir 4 966 963 eiro, tai skaitā ES fondu finansējums – 4 221 918 eiro. Kopumā programmas ietvaros projektus īsteno dažādas nevalstiskās organizācijas, un sociālos pakalpojumus plānots nodrošināt 1 300 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Šī programma ir daļa no Labklājības ministrijas virzītā un pārraudzībā esošā deinstitucionalizācijas procesa, kas paredz cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību.
Deinstitucionalizācija ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas pasākumu kopums, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī – grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c. Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā un 19 Latgalē. Un šajā programmā pašvaldību plānu īstenošanai kopumā no ES fondiem atvēlēts aptuveni 91 miljons eiro. Līdzšinējās sistēmas maiņa un sabiedrības attīstības procesu pilnveide nodrošinās nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā. Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.