Ekonomikas ministrs: valdībai svarīgi tieši šobrīd nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo atbalstu

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un satiksmes ministrs Tālis Linkaits šodien, 12. martā, tikās ar dažādu tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem, lai pārrunātu esošo un potenciālo koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatīšanās ietekmi uz uzņēmējdarbību un Latvijas tautsaimniecību kopumā, kā arī apzinātu uzņēmējiem nepieciešamo valsts atbalstu.

“Situācija Eiropā saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 straujo izplatīšanos mainās ik stundu – valstis pastāvīgi uzrauga situācijas attīstību un pieņem lēmumus slimības maksimālai ierobežošanai. Jebkurai valstij, jebkurai ekonomikai primāri ir nodrošināt savu iedzīvotāju veselības aizsardzību,” uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 “Pēdējo divu nedēļu laikā esam tikušies ar virkni nozaru uzņēmumu pārstāvjiem, esam apzinājuši situāciju un uzņēmēju vajadzības. Ekonomikas ministrija jau izstrādājusi konkrētus priekšlikumus, kā sniegt palīdzību uzņēmējiem, lai viņi varētu turpināt ražošanas procesu, noturēt darbaspēku un pārvarēt tās grūtības, kuras jau šobrīd izraisa un vēl tuvākā nākotnē varētu izraisīt vīrusa straujāka izplatīšanās. Šobrīd ir svarīga ātra rīcība, tāpēc jau šodien iepazīstināšu Ministru prezidentu un citus valdības ministrus ar mūsu priekšlikumiem, ja tiem būs atbalsts – lēmumi sekos nekavējoši. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka darbs pie atbalsta mehānismu izstrādes notiek ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības līmenī,” turpina ministrs.

Sanāksmes laikā ar nozaru asociāciju pārstāvji informēja par esošo situāciju un potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar ražošanas apjomu, pieprasījuma un piegāžu nodrošināšanu un samazināšanās riskiem, izejvielu krājumu pieejamību, problēmjautājumiem eksporta nodrošināšanai, darbaspēka pieejamībai un nodokļu nomaksā. Nozaru pārstāvju sniegtā informācija liecina par dažādu ietekmes līmeni uz to uzņēmējdarbību.  Tūrisma nozares, aviācijas un kravu pārvadājumu, sadzīves ķīmijas un farmācijas nozares pārstāvji norādīja uz atsevišķām problēmām, ar kurām uzņēmumi jau saskaras šodien. Savukārt tekstila ražošanas, mašīnbūves, pārtikas ražošanas un kokrūpiecības nozares pārstāvji uzsvēra, ka pagaidām neizjūt būtisku negatīvu ietekmi, taču pastāv zināmi riski arī šajos uzņēmumos.

Nozaru pārstāvji norādīja, ka šobrīd ir saskārušies ar sarežģījumiem transporta, loģistikas un atsevišķu ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāžu jomā. Viskritiskāk situāciju vērtē tūrisma, pasākumu rīkotāju, transporta un aviopārvadājumu nozares pārstāvji. Vairāku nozaru pārstāvji norādīja arī uz sarežģījumiem sadarbībā ar finanšu institūcijām (bankām, līzinga devējiem) saistībā ar kredītu nomaksu.

Tāpat uzņēmēju pārstāvji informēja par pasākumiem, kurus jau šobrīd īsteno ražošanas procesa nodrošināšanai. Nozaru asociācijas un daļa uzņēmumu, ja vien to pieļauj darba specifika, jau šobrīd ir izvēlējušies vai pauduši gatavību strādāt attālināti, tāpat uzņēmumi ir maksimāli ierobežojuši masu pasākumus un dalību tajos, kā arī komandējumus un ārvalstu vizītes. Ņemot vērā sarežģījumus ar izejvielu piegādēm un eksporta tirgiem, atsevišķi uzņēmumi ir samazinājuši darba laiku vai ražošanas apjomus, iespēju robežās izvēloties saglabāt esošos nodarbinātos.

Sanāksmes laikā uzņēmēji, galvenokārt, norādīja uz šādiem nepieciešamajiem pasākumiem no valsts puses – pārskatīt slimības lapu piešķiršanas mehānismu, paredzēt nodokļu brīvdienas vai nodokļu maksājumu sadalīšanu, paredzēt atbalsta pasākumus apgrozāmo līdzekļu un finanšu pieejamības nodrošināšanai, kredītbrīvdienām, eksportspējas saglabāšanai, izvērtēt atbalstu COVID-19 eksprestestu veikšanai to nozaru un uzņēmumu darbiniekiem, kuru dīkstāve būtiski ietekmē pārējo nozaru darbību (transports un loģistika), uz laiku pārskatīt kontroļu un atskaišu iesniegšanas grafiku, jo tas kavē akūto problēmu risināšanu un rada nesamērīgu administratīvo slogu.

Sanāksmē piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru Asociācijas, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, biedrības “Auto pārvadātāju asociācija “Latvijas auto””, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas Aviācijas asociācijas, Latvijas Loģistikas asociācijas un Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, kā arī Latvijas pasta, lidostas “Rīga”, Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas un Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras pārstāvji.

Kā informēts iepriekš, Ekonomikas ministrija pēdējo nedēļu laikā organizējusi vairākas tikšanās ar dažādu tautsaimniecības nozaru organizācijām un uzņēmējiem, lai apzinātu esošo situāciju un problēmjautājumus, ar kuriem šobrīd saskaras uzņēmēji. Vienlaikus tiek apzināts uzņēmēju viedoklis par viņiem nepieciešamo palīdzību un valsts atbalstu. Izteikti aktīvs dialogs Ekonomikas ministrijai notiek ar tūrisma nozares uzņēmējiem, tiek apzināta situācija nozarē, t.sk. viesnīcu un restorānu biznesā, un vērtētas atbalsta iespējas. Savukārt marta sākumā ekonomikas ministrs R.Nemiro sasauca sanāksmi, lai pārrunātu esošo situāciju Latvijas tirgū, kā arī kontrolējošo institūciju līdz šim paveikto un plānotos prevencijas pasākumus saistībā ar jaunā vīrusa COVID-19 izplatīšanos pasaulē. Sanāksmē piedalījās iesaistīto ministriju un kontrolējošo iestāžu pārstāvji, kā arī Latvijas lielāko tirgotāju un uzņēmēju organizāciju pārstāvji.

 

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, prese@em.gov.lv