Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde 26.februārī viesosies Daugavpils Valsts ģimnāzijā

Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” īsteno jauniešu līderībai un līdzdalībai veltītu iniciatīvu Nākotnes līderu akadēmija. Iniciatīvas mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, attīstot jauniešu līderības prasmes un pilnveidojot zināšanas par globālajiem dienaskārtības jautājumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.

2020.gada 26.februārī Dace Melbārde un “Vitae” lekotre Linda Loce viesosies Daugavpils Valsts ģimnāzijā ar nodarbību “Līderi, kas iedvesmo: Latvijā un pasaulē”. Pēc nodarbības notiks tikšanās ar aktīvajiem reģiona jauniešiem.

“Vēlos palīdzēt mūsu jauniešiem stiprināt līderības prasmes, zināšanas un vērtības, lai viņi varētu gan veiksmīgi veidot savu dzīvi un profesionālo karjeru, gan arī jēgpilni iesaistīties sava novada, Latvijas un Eiropas Savienības attīstības dienaskārtības veidošanā. Man ir ne tikai svarīgi jauniešus izglītot par Eiropas Savienības politiku, bet arī dot viņiem reālas iespējas pašiem īstenot savas iniciatīvas, tādejādi jau šobrīd uzņemoties atbildību par savas nākotnes veidošanu”, savu motivāciju skaidro Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Nākotnes līderu akadēmiju 2020.gadā iesāka starptautiska konference “Jauniešu līderība digitālajā laikmetā”, kas norisinājās februāra sākumā Rīgā.

Nākotnes līderu akadēmija turpinās ar nodarbībām skolās visā Latvijā, pašu jauniešu organizētām domnīcām vairākās projektā iesaistītajās skolās, aptverot ES aktuālas tēmas kā mākslīgais intelekts, starptautiskā drošība, klimata mainība un citas. Tāpat plānota jauniešu vasaras nometne un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas Parlamentu.

Akadēmiju līdzfinansē bijušās Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes premjerministres Margarētas Tečeres dibinātā domnīca “New Direction”.

Dace Melbārde (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietniece, aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā:

Kultūras un izglītības komitejā viena no manām prioritātēm ir mediju vides daudzveidība un kvalitāte, tostarp sniedzot atbalstu profesionālai žurnālistikai un tradicionālo mediju adaptācijai digitālajā vidē. Rosināšu arī atbalstu pasākumiem cīņai pret dezinformāciju.

Kultūras jomā būtiska mana darba prioritāte ir valodu un kultūru daudzveidība digitālajā vidē, īpašu uzmanību veltot mazo kultūras areālu atbalstam.

Manā prioritāšu lokā ir arī Eiropas un Latvijas vēstures jautājumi – rosināšu EP vairāk skatīties arī uz mūsu reģiona vēsturi, cita starpā stiprinot daudzveidību vēstures izzināšanā un diskusijās.