E- semināri meža īpašniekiem, un īpaši Latgales meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros ir sagatavojis un piedāvā meža īpašniekiem BEZMAKSAS informatīvos e-seminārus. Tajos varēs uzzināt svarīgāko informāciju par valsts un ES likumdošanu un izmaiņām, pieejamo valsts un ES atbalstu meža īpašniekiem, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktivitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm.

Semināri ir izveidoti pēc reģionālā principa, lai meža īpašniekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo konkrētā reģionā. Par aktuālām tēmām informēs katra reģiona MKPC nodaļu speciālisti un attiecīgās tēmas Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava”, Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti.

E-semināra video visiem Latvijas reģioni atrodami ŠEIT: new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-apmacibas/E-Semin%C4%81ri

Latgales e-semināra saturs:

E-semināra video:  ej.uz/x9z8

  1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbība, LAP pasākumi un iespējas meža īpašniekiem – Astrīda Rudzīte, Preiļu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
  2. Aktuālais par ES atbalstu meža īpašniekiem – Aigars Babris, Dienvidlatgales mežsaimniecības konsultants
  3. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām – Aigars Babris, Dienvidlatgales mežsaimniecības konsultants
  4. Meža inventarizācija, termini, datu aktualizācija – Viktors Jurčenko, Rēzeknes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants
  5. Meža audzēšanas riski Latvijā un Latgalē – Maikls Mūrmanis, Ludzas nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants
  6. Meža reproduktīvais materiāls un stādīšana – Diāna Agafonova, Ludzas  nodaļas mežsaimniecības konsultante
  7. Aktuālais meža apsaimniekošanā: Cirsmu plānošana, stigošana, vērtības noteikšana, cenas – Maikls Mūrmanis, Ludzas nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants
  8. Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums – Agnis Šmits, Dr.biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks
  9. Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings un ierobežošana – Agnis Šmits, Dr.biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks
  10. Dabas skaitīšana – Irisa Mukāne, DAP, dabas skaitīšanas vadītāja 

!!!!!!! Varbūt  ja TEV vai JUMS nav meža, bet zini kādu, kuram tas būtu interesanti,

saistoši vai noderīgi droši padot šo ziņu tālāk, vai iesaki !!!!!!!