Drīzumā apstrādes rūpniecības uzņēmumiem būs pieejami projektu konkursi programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”

Drīzumā apstrādes rūpniecības uzņēmumiem būs pieejami projektu konkursi Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”.
Līdzfinansējuma saņēmēji – mazie un vidējie uzņēmumi, kas darbojas apstrādes rūpniecībā NACE 2.
Programmas īstenošana ietver:
1.  Atklātu konkursu “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” (8 495 389 EUR)
(Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021.g. janvārī)
Atbalsts 200 000 – 600 000 EUR ar atbalsta intensitāti 45% vidējiem uzņēmumiem un 55% maziem uzņēmumiem.
Atbalstu atklāta konkursa projektu ietvaros inovatīvu vides un IKT tehnoloģiju un produktu ieviešanai ražošanā piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:
1. jaunas ražošanas iekārtas vai iekārtas komplektējošās daļas iegādei, kas nodrošina jauna vai būtiski uzlabota produkta vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi (enerģijas efektīvu izmantošanu, mazāku resursu patēriņu, izmešu samazināšanu u.c.);
2. jaunas ražošanas iekārtas vai iekārtas komplektējošās daļas iegādei, kas saistīta ar IKT produktu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanas procesā un kas nodrošina jauna vai būtiski uzlabota produkta ieviešanu;
3. atklāta konkursa projekta publicitātes pasākumiem, kas paredzēti atklāta konkursa projekta publicitātes plānā;
4. ar jauna vai būtiski uzlabota produkta vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pētniecības pasākumiem;
5. zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna vai būtiski uzlabota produkta vai tehnoloģijas ieviešanai ražošanā.

 2.  Neliela apjoma granta shēmu “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  produktu izstrāde” (1 700 000 EUR)
(Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021.g. aprīlī)
Atbalsts 10 000 – 130 000 EUR ar atbalsta intensitāti 70% (de minimis atbalsta gadījumā) vai 35% vidējiem uzņēmumiem uzņēmumiem un 45% maziem uzņēmumiem (Regulas 651/2014 atbalsta gadījumā).
Atbalsts neliela apjoma grantu shēmu ietvaros tiek sniegts šādām atbalstāmajām darbībām:
1. eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana;
2. jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
3. jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšana;
4. publicitātes pasākumi, kas paredzēti neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā;

3.  Neliela apjoma grantu shēmu “Dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrāde” (1 200 000 EUR)
(Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021.g. jūnijā)
Atbalsts 10 000 – 130 000 EUR ar atbalsta intensitāti 70% (de minimis atbalsta gadījumā) vai 35% vidējiem uzņēmumiem uzņēmumiem un 45% maziem uzņēmumiem (Regulas 651/2014 atbalsta gadījumā).
Atbalsts neliela apjoma grantu shēmu ietvaros tiek sniegts šādām atbalstāmajām darbībām:
1. eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana;
2. jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
3. jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšana;
4. publicitātes pasākumi, kas paredzēti neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā;

 Atbalsts neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrāde” ietvaros tiek piešķirts šādās jomās:
1. mājas aprūpe, uzraudzība, e-veselības aprūpes pakalpojumi;
2. pacientu vieglāka piekļuve veselības aprūpei;
3. agrīnā brīdināšana, veselības stāvokļa izmaiņu noteikšana;
4. veselības stāvokļa attālināta uzraudzība;
5. produkti un tehnoloģijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
6. sabiedrības drošību uzlabojošas tehnoloģijas;
7. sabiedrības aktivitāti, mobilitāti un līdzdalību uzlabojošas tehnoloģijas;
8. jebkuras citas jaunas labklājības, sociālās un veselības aprūpes tehnoloģijas.

Aktuālā informācija par EEZ un Norvēģijas grantiem pieejama tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv

Informācijas avots: LIAA