“Draudzīgā aicinājuma” Goda diplomi Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotājiem un absolventiem

1935.gadā bijušais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis mūsu zemē aizsāka sirsnīgu tradīciju, aicinot sabiedrību savām skolām ziedot grāmatas, mākslas priekšmetus un mūzikas instrumentus, tādējādi vairojot gaismu pilsētu un pagastu bibliotēkās un skolās – pašos gaismas avotos. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šo ideju jaunā veidolā atdzīvināja Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, janvāra nogalē ik gadu Cēsīs pulcinot izcilākos Latvijas skolu absolventus, viņu skolotājus, augstskolu mācībspēkus, sabiedriskos darbiniekus, mecenātus un mediju pārstāvjus.  Draudzīgā aicinājuma ideja ir par gaismu, kuru izglītība nes sabiedrībā, par gaišiem cilvēkiem, kuri gadu gadiem spēj uzmundrināt, iedrošināt, aizraut ikvienu skolasbērnu pētīt dziļāk, plašāk, vairāk, un par jauniešiem, kuros mīt vēlme pēc gaismas, azarts un milzīgas darbaspējas, spēja pārdzīvot vilšanos un tomēr doties tālāk.

Arī Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir, bija un būs skolotāji, skolēni un vecāki, kuri ir gaismiņas, ar kuriem kopā iegūstam ne tikai formālo, bet arī sirds izglītību. Mēs cenšamies, lai skolas nosaukumā iekļautais vārds “valsts” ir ne tikai statusa, bet arī cieņas apliecinātājs pret cilvēkiem, kuri izglīto un kuri mācās, lai nestu gaismu līdzcilvēkiem savā valstī un pasaulē. Un gan mūsu šī gada absolvents, tagad Kembridžas universitātes students, Māris Koniševs, gan viņa ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova ir šo gaišo cilvēku pulkā. Un mēs esam patiesi lepni par to, ka gan Māris, gan Irina šogad saņēma “Draudzīgā aicinājuma” medaļu un Goda diplomu par izciliem sasniegumiem starptautiskās olimpiādēs. Abu sadarbības spilgtākie mirkļi ir 2019. un 2018.gadā gadā Māra izcīnītās bronzas un sudraba medaļas starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs. Viņi ir piepulcējušies iepriekšējo gadu Draudzīgā aicinājuma medaļniekiem – krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva, vācu valodas skolotāja Olga Osipova, aizsaulē aizgājusī bioloģijas skolotāja Anna Pārpuce un viņu izcilie audzēkņi ir Goda diplomu ieguvēji.

Latvijas gaišākie prāti nereti izvēlas studijas labākajās ārvalstu augstskolās – ir jāmācās kopā ar stiprākajiem, lai pats kļūtu stiprāks. Savu sakņu spēks ir tas, kas pēc studijām liek atgriezties mājās un pašiem kļūt par gaismas nesējiem. Absolventu vakari allaž ir tā reize, kas īpaši skaidri liek apjaust ģimnāzijas saimes unikālo spēku un sakņu sajūtu – redzot bijušos audzēkņus, tagad izcilības savā izvēlētajā jomā, nesam Latvijas un skolas vārdu pasaulē. Un, šķiet, 21.gadsimta sākums pamazām kļūst par Draudzīgā aicinājuma idejas atjaunotni ģimnāzijā – absolventu attieksmē pret savu valsti un skolu ir jaušama spēcīga griba dalīties ar savu gaismu ar savējiem – topošajiem absolventiem. Mums top jauns un stiprs gara gaismas tīkls!

Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Renāte Malnace