Dialoga platforma turpinās iebraucēju integrāciju Latvijā

22.09.2020. no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 notika Dialoga platformas pirmā tikšanās reize, kuras laikā savstarpēji iepazinās dažādu institūciju pārstāvji, tika sniegta informācija par jaunām iniciatīvām, kas šobrīd tiek īstenotas vai plānotas, kā arī ieskicēti Dialoga platformas iespējamie darbības virzieni un tēmas. Šajā tikšanās reizē piedalījās arī remigrācijas koordinatori, no Latgales – Astrīda Leščinska: “Sadarbība ar Informācijas centru iebraucējiem veiksmīgi turpinās kopš 2018.gada. Uz Latviju atgriežas dzīvot ģimenes, kurās viens no ģimenes locekļiem ir trešo valstu pilsonis. Ir svarīgi sniegt atbalstu par uzturēšanās atļaujām, pilsonības iegūšanu, latviešu valodas apguvi, bērnu iekļaušanu mācību vidē, u.c. jautājumiem”.

Dialoga platformas mērķis ir veicināt praktisku sadarbību un diskusijas starp iestādēm un organizācijām, kas darbojas iebraucēju integrācijas jomā Latvijā – valsts iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru. Kā liecina pieredze, Platformas ietvaros tiek aktualizēti gan jautājumi, kas skar imigrantus, gan remigrantus un Latvijā dzīvojošās mazākumtautības. Turpmāk tiks rīkotas tikšanās reizi divos mēnešos.

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpmākos divus ar pusi gadus turpinās sniegt atbalstu integrācijas jomā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieradušies Latvijā. Līdz ar to savu darbu turpinās arī 2018. gadā izveidotā Dialoga platforma (Plašāka informācija par platformas darbu pieejams: )http://www.integration.lv/lv/dialoga-platforma).

Biedrība “Patvērums “Drošā māja” aicina iesaistīties Dialoga platformā un kopā ar citām institūcijām un organizācijām aktualizēt sev interesējošos jautājumus. Katra tikšanās reize būs veltīta kādam konkrētam jautājumam.

Mājaslapā www.integration.lv tiek publicēta informācija, kas attiecas uz trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, tai skaitā:

– pieejamie pakalpojumi trešo valstu pilsoņiem;

– aktuālā informācija par integrācijas pasākumiem, ko īsteno valsts un nevalstiskās organizācijas;

– informatīvie materiāli un resursi, kas domāti trešo valstu pilsoņiem.

Sīkāk: www.integration.lv/