DI pakalpojumu aktualitātes GRT personām Ilūkstes novadā

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” īstenošana, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un bērniem ārpusģimenes aprūpē.

Projekta ietvaros tika izstrādāts DI plāns, kas paredz nepieciešamās infrastruktūras izbūvi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Saskaņā ar šo plānu no 2020.gada 31.augusta Ilūkstē, renovētajās gaišajās telpās Kastaņu ielā 38A savu darbību uzsāka Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” un specializētās darbnīcas. Savukārt Pašulienē drīzumā sāks nodrošināt arī grupu dzīvokļa pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Ilūkstes Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss”

Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek nodrošināts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa ar mērķi dienas laikā nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sniedzot iespējas integrēties sabiedrības dzīvē, kā arī palielināt pašnoteikšanās iespējas. Tāpat tiek nodrošināta ēdināšana – pusdienas ēdnīcā “Pakavs” Ilūkstē, launags dienas aprūpes centrā pašu klientu līdzņemtais ēdiens.

Šeit klienti pavada laiku gan piedaloties nodarbībās, gan vienkārši atpūšoties vai nodarbojoties atbilstoši savām interesēm un vēlmēm. Svarīgi, ka uzturoties Dienas aprūpes centrā klienti atrodas sabiedrībā, savstarpēji kontaktējas, tādējādi veido saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Savukārt sociālā darba speciālisti sniedz atbalstu un nepieciešamo palīdzību.

Centrā klientiem veidojas saturīgi, interesanti un daudzveidīgi pavadīts laiks, iesaistoties dienas aprūpes centra nodarbībās un aktivitātēs – radošie darbi, rokdarbi, mobilitātes aktivitātes, kulinārijas nodarbības, galda spēles, puzles, mākslinieciskā pašdarbība, izglītojošas sarunas, pasākumi un tematiskās pēcpusdienas, TV, fizioterapija, ekskursijas un atpūtas izbraucieni, pasākumu apmeklēšana citās sabiedriskās vietās.

Vērojamas pozitīvas emocijas un gandarījums gan par kādu paveikto darbu vai uzdevumu, gan par pasākumu. Arī klientu vecākiem un citiem tuviniekiem ir pozitīvi brīži – atelpas brīdis no ikdienas rūpēm, brīvais laiks savām vajadzībām, kā arī pozitīvas emocijas par sava bērna vai tuvinieka, kas ir Centra klients, panākumiem.

Dienas aprūpes centrā strādā 2 sociālās aprūpētājas, sociālais rehabilitētājs un sociālais darbinieks.

Dienas aprūpes centru apmeklē 15 klienti.

Ilūkstes novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Specializētās darbnīcas iekārtotas atremontētajās bijušās aptiekas telpās. Tagad tās ir gaišas un pietiekoši plašas telpas darbnīcām, kur var iemācīties un arī turpmāk aust, darināt sveces, izgatavot dažādus darinājumus no koka. Darbnīcas izveidotas ar mērķi nodrošināt prasmju un spēju veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veicināt šo personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu. Darbnīcās nodrošinātas speciāli izveidotas telpas – pielāgotas nodarbību telpas, dušas, tualete, pārģērbšanās vieta, atpūtas telpa. Darbnīcas darbojas ar uzdevumiem nodrošināt klienta nodarbinātību dienas laikā, darba iemaņu apguvi, speciālistu konsultācijas.

Darbnīcas paredzētas pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir deklarēta dzīvesvieta Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, persona neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, kā arī nav ievietota sociālās aprūpes institūcijā un nav tās pilnā apgādībā, kā arī personai nav kontrindikāciju šī pakalpojuma saņemšanai.

Šeit var ne tikai apgūt aušanas, sveču liešanas un kokapstrādes darbu prasmes, bet arī saturīgi un daudzveidīgi pavadīt laiku sabiedrībā, parunāties, tādā veidā iegūstot kādu informāciju, kā arī saņemt profesionālu darbinieku atbalstu.

Katrs klients ar lielākiem vai mazākiem funkcionāliem traucējumiem, nodarbojoties darbnīcās iegulda kādu savu darbiņu, veic kādu pienākumu vai konkrētu rīcību, piemēram, sveču liešanas darbnīcā – sagatavo darba vietas darbam – uzklāj galdautus, saliek vajadzīgos instrumentus, sagatavo materiālu darbam – salauž vai sagriež vasku, kaut kurš ziņo par pabeigtiem darbiem u.tml. Katrs darbiņš un jebkura uzdevuma veikšana ir svarīgi darbnīcas darba procesā. Klienti gūst gandarījumu, pozitīvas emocijas par paveikto – noausta krāsaina sedziņa, gatava svece vai kāds koka darinājums, ko var kādam uzdāvināt vai aiznest uz mājām vai arī atstāt darbnīcas plauktā paša un citu priekam.

Redzams, ka klienti un viņu tuvinieki ir gandarīti par šo iespēju piedalīties darbnīcās, dažādot laika pavadīšanu, uzturēties sabiedrībā ar citiem. Klientiem darbnīcu apmeklēšana ir saturīga un interesanta laika pavadīšana, uzturēšanās sabiedrībā, saskarsme ar citiem cilvēkiem, iepazīšanās, informācijas iegūšana, prasmju apgūšana un vēl daudz kas cits katram individuāli.

Tas viss ir svarīgi klienta dzīvē. Tajā pašā laikā labumu gūst arī klientu tuvinieki – cilvēki, kas ikdienā rūpējas par viņiem. Laikā, kad klients atrodas darbnīcu nodarbībās, vecākiem un citiem tuviniekiem ir brīvāks laiks, rodas atelpas brīdis un arī prieks par klienta panākumiem darbnīcās, priecē arī viņu pozitīvās emocijas. Tas viss ir svarīgi ikviena cilvēka dzīvē.

Specializētās darbnīcas apmeklē 8 personas.

Ilūkstes novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi”

Drīzumā Pašulienē sāks darboties grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums un kuras atzītas par piemērotām saņemt Grupu dzīvokļa pakalpojumu, kā arī personām, kuras dzīvo vienas un pastāv risks nonākt ilgstošas aprūpes institūcijā.

Grupu dzīvokļos klientiem tiek nodrošināts mājoklis – labiekārtotas dzīvojamās istabas –  koplietošanas telpu ar galdu un krēsliem, virtuvi, dušu un tualeti ar roku mazgātni, vietu personīgās veļas mazgāšanai un žāvēšanai; diennakts uzraudzība. Dzīvojot Grupu dzīvokļos klientiem nodrošināta iespēja uzturēt un pilnveidot sadzīves iemaņas, sociālās prasmes, iesaistot klientus sociālās rehabilitācijas pasākumos un nodarbībās saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Šeit klientiem veidojas patstāvīga dzīve un vajadzības gadījumā nodrošināta speciālistu palīdzība, konsultācijas, atbalsts.

Grupu dzīvokļi tā ir laba iespēja cilvēkiem baudīt patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi gadījumā, ja piemīt nepieciešamās prasmes un spējas un ilgstošas aprūpes pakalpojums īsti neatbilst. Labi ir tas, ka vajadzības gadījumā ir nodrošināta palīdzība un atbalsts.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv