Daugavpils Valsts ģimnāzija saņem Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumus

Kopš 2004.gada, kad Daugavpils ģimnāzija ieguvām valsts ģimnāzijas statusu, godbijīgi un ar patiesu cieņu esam lūkojušies uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju – skolu, kuras nosaukums un būtība, šķiet, visprecīzāk ataino ģimnāzijas kā valsts ģimnāzijas vārdu. Ministru kabineta noteikumi visām valsts ģimnāzijām ir vienādi – sagatavot skolēnus augstiem sasniegumiem eksāmenos, valsts un starptautiskajām olimpiādēm, pilnveidot skolēnu zinātniskās pētniecības prasmes, veikt metodisko darbību. Augustā, ja bijis ražīgs gads, mēs visi dīžājamies fotogrāfijās ar Valsts prezidentu.

Draudzīgā aicinājuma ideja ir it kā par to pašu, bet tomēr citu, – par gaismu, kuru izglītība nes sabiedrībā, par gaišiem cilvēkiem, kuri gadu gadiem spēj uzmundrināt, iedrošināt, aizraut ikvienu skolēnu pētīt dziļāk, plašāk, vairāk, un par skolēniem, kuros mīt vēlme pēc gaismas, azarts un milzīgas darbaspējas, spēja pārdzīvot arī vilšanos un tomēr doties tālāk.

Draudzīgā aicinājuma ideja ir arī par līdzcilvēkiem, piemēram, šogad – par “Dvēseļu puteņa” režisoru. Šī filma likusi domāt par savu valsti caur sirdi, ne reitingiem un vadlīnijām, un, šķiet, ka aizķērusi vairāk…
Arī mūsu skolā ir, bija un būs skolotāji, skolēni un vecāki, kuri ir gaismiņas, ar kuriem kopā iegūstam ne tikai formālo, bet arī sirds izglītību. Mēs cenšamies, lai skolas nosaukumā iekļautais vārds “valsts” ir ne tikai statusa, bet arī cieņas apliecinātājs pret cilvēkiem, kuri izglīto un kuri mācās, lai nestu gaismu līdzcilvēkiem savā valstī un pasaulē.

Un gan mūsu šī gada absolvents Māris Koniševs, gan ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova ir šo gaišo cilvēku pulkā (tāpat kā krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva un vācu valodas skolotāja Olga Osipova, bioloģijas skolotāja Anna Pārpuce un viņu izcilie audzēkņi iepriekšējos gados), jo tikai viņi paši zina tās sajūtas, kad pārstāv savu valsti starptautiskās olimpiādēs. Lepojamies un apsveicam no sirds!
Paldies, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzija, par skaisto pasākumu!