Daugavpils teātris 22.maijā atsāk izrādes

Lai arī ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jūnijam, Ministru kabinets lēma no 12. maija atļaut publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums iekštelpās organizētos pasākumos – nepārsniegt 3 stundas, un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma 2 metru distance.

Līdz ar to, ievērojot Kultūras ministrijas izstrādāto reglamentējošo prasību kopumu jeb t.s. sanitāro protokolu, Daugavpils teātris ir gatavs atvērt savas durvis skatītājiem un maija-jūnija repertuārā iekļaus tās izrādes, kuru norise atbilst normatīvo aktu prasībām. Tuvākā izrāde ir ieplānota 22. maijā. Repertuārā paredzēts iekļaut izrādes „Tumšās alejas”, „Metāllūžņi”, jauniestudējumu „Bez lieciniekiem”, kā arī oriģinālu muzikālo jauniestudējumu “Pagalma kabarē”, kuru teātris ir iecerējis kā ekskluzīvu brīvdabas izrādi 25 skatītājiem teātra pagalmā.

Maija repertuārs tiks publicēts tuvākajā laikā. Biļetes uz šīs sezonas iestudējumiem varēs iegādāties internetā.

Skatītāju ievērībai!

Daugavpils teātris garantē saviem skatītājiem divu metru distances ievērošanu starp skatītāju vietām, teātra darbiniekiem un pasākuma apkalpojošo personālu, kā arī nepieļaus personu drūzmēšanos pie ieejas, izejas un foajē. Teātra telpās apmeklētājiem būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Teātra kafejnīca paliek slēgta.

Kultūras norišu vietai ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju norišu vietā un aicināt tās atstāt teātra telpas.

Daugavpils teātra izrādes, kuras bija ieplānotas laika periodā no 13. marta līdz 12. maijam (izņemot izrādi “Bez lieciniekiem”), nospēlēt maijā-jūnijā nebūs iespējams. Nenospēlētās izrādes tiks pārceltas uz nākamo sezonu. Informācija par Daugavpils teātra pārcelto izrāžu datumiem tiks izziņota pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Kontakttālrunis:  654 26720

 

Informācija krievu valodā:

Даугавпилсский театр возобновляет встречи со зрителями

Несмотря на продление в Латвии чрезвычайной ситуации до 9 июня, Кабинет министров принял решение разрешить с 12 мая проведение публичных мероприятий, в том числе и культурных. При этом количество участников мероприятий должно быть не более 25 человек, а длительность мероприятия в помещении не должна превышать 3 часов, также необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.

С учетом всего этого и соблюдая разработанные Министерством культуры регламентирующие правила (так называемый санитарный протокол), Даугавпилсский театр готов распахнуть свои двери перед зрителями, и в репертуаре мая-июня будут спектакли, соответствующие требованиям нормативных документов. Ближайшая постановка запланирована на 22 мая. В репертуаре планируется представить спектакли «Темные аллеи», «Металлолом», зрителей ждет премьера – спектакль «Без свидетелей», а также музыкальная постановка «Дворовое кабаре», которую театр осуществит во дворе для 25 зрителей.

Майский репертуар будет опубликован в ближайшее время. Билеты на спектакли этого сезона можно будет приобрести в интернете.

Вниманию зрителей!

Даугавпилсский театр гарантирует соблюдение двухметровой дистанции между зрительскими местами, между работниками театра и обслуживающим персоналом; театр не допустит скопления людей у входа, на входе и в фойе. В помещении театра будут доступны средства дезинфекции, театральное кафе работу не возобновит.

Организаторы мероприятий имеют право запретить вход лицам с видимыми признаками заболеваний верхних дыхательных путей и потребовать их покинуть помещения театра.

Спектакли Даугавпилсского театра, которые были запланированы в период с 13 марта по 12 мая (кроме спектакля «Без свидетелей»), в мае-июне сыграть не удастся. Несыгранные спектакли переносятся на следующий сезон. Информация о датах переноса будет известна после отмены чрезвычайной ситуации.

Телефон для справок: 654 26720